DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 277     <-- 277 -->        PDF

/


Upotrebu ovih formula za obračun rentabilnosti tesanja pokazat ćemo primjerom:


Određena prodajna cijena 1 m3 bukovih pragova iznosi Cp = 22.000
Din; trošak transporta lm 3 po km zajedno sa utovarom, istovarom i slaganjem
iznosi P = 150 Din/km; dužina transporta d = 10 km; trošak tesanja
pragova iznosi T = 1300 Din/m3. Uz pretpostavku da postotak iskorišćenja
oblovine kod tesanja iznosi p = 52%, rentabilno je tesati pragove,
kada je prodajna cijena trupaca manja od:


Ct < 0,52 22.000 + 150 10 (0,48) — 1.300 . . . Din
odnosno
Ct < 10.860 Din.


Kako stvarna cijena bukovih trupaca debljine 25—29 cm (2 b debljinski
podrazred) iznosi postavno vagon oko 9.000 Din, rentabilno je tesati
pragove.


Tesanje pragova rentabilno je uz dane cijene sve dok je procenat iskorišćenja
kod tesanja oblovine:


,__ 9.000 — 150-10 + 1.300


P > 10°


" -22:000—l5odnosno
p > 47.8´Vo.


Uz dane uslove rentabilno je- tesati normalne bukove pragove samce
2-50 m — 25 X15 — 15 cm iz trupaca, kojih debljina ne prelazi 31 cm, t. j .
iz trupaca promjera od 25 cm (22 X 14 — 14 cm) do 31 cm (25 X 15 — 15
cm). Deblje trupce iz kojih se ne mogu tesati dupljaci, a to su trupci, čiji
je srednji promjer veći od 31 cm, a manji od 33´50 cm rentabilnije je izvesti
iz šume i prodati kao trupce uz cijenu od 9.000 Din/m3. Dupljaci se mogu
tesati iz trupaca promjera 33´50 cm i više. Gornja granica debljina za dupljake
je 44´00 cm, jer je to minimalni promjer trupaca za tesanje trojaka
istih dimenzija.


ZAKLJUČAK


Cilj ovih razmatranja bio je da se prikaže tehnička i ekonomska rentabilnost
izrade pragovske oblovine i tesanja pragova u šumi. Smatramo
da su propisi standarda za trupce za pragove u pogledu debljine trupaca
suviše kruti i da će ih trebati mijenjati, čim se, naime, pragovi mogu izrađivati
iz trupaca tanjih dimenzija, t. j . dimenzija ispod 25 cm standardi ne
smiju biti zapreka da se trupci takvih dimenzija ne izrađuju., ali ni obtrano,
trupci za pragove ne mogu ići ispod minimalne debljine iz koje se pragovi
još daju izraditi.


S druge strane trupce promjera 30 i više cm, iz kojih se naravno mogu
izrađivati pragovi, treba smatrati trupcima II. klase.


Načelno se kod prikrajanja bukovih trupaca za izradu pragova ne bi
smjela prijeći debljina iznad one, koju smo iskazali u tablici 8, ako ne ćemo
da iskorišćenje padne ispod 50%.


Stvarni minimalni procenat iskorišćenja, odnosno maksimalnu debljinu
trupaca za tesanje pragova dat će obračun rentabilnosti.


Jg Šumarski list . 633