DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 267     <-- 267 -->        PDF

Dozvoljene odstupanja u dimenzijama:


a) kod svih pragova za normalni kolosijek ± 5 cm u dužini, ± 1 cm u širini
i visini, — 1 cm na ležištu tračnice. Ne dozvoljavaju se tolerancije naniže za presjeke
kod pragova: dužine od 2,60 m i presjeka 24 X 14 —14 cm, dužine od 2,50 m i presjeka
22X14—14 cm, dužine od 2,30 m i presjeka 20X14 — 14 cm.


b) kod svih pragova za uski kolosijek: ± 3 ein u dužini, ± 1 cm u širini i na
ležištu tračnice.


Ograničenja dozvoljenih griješaka i odstupanja u dimenzijama; od ukupnoi isporučene
količine pragova za normalni i uski kolosjek može biti; a) krivih do 20°/o,
b) raspuklih do 5°/o, c) sa slabijim dimenzijama do 20°/o.


II. Posebn i u s lovi . Hrastovi pragovi izrađuju se iz drveta zimske sječe,
a mogu se izrađivati iz drveta oborenog prije dvije godine. Kod pragova za normalni
kolosijek bijel treba da je skinuta sa ležišta tračnice.
Cerovi pragovi izrađuju se u ugovorenim količinama s tim da se izrade do
31 maja iste godine.


Bukovi pragovi. Isporuka bukovih pragova ima se izvršiti do 31 svibnja. Mogu
imati zdravu nepravu srž (crveno srce) do jedne polovine čeone površine. Do 50/o od
ukupno isporučene količine pragova može imati zdravu nepravu srž i do % čeone
površine. Naprava srž u oba naprijed navedena slučaja ne smije da se pojavljuje na
gornjoj površini praga.


3. Željeznički pragovi za skretnice (JUS D. D 1.021)
Opć i uslavi . Pragovi za skretnice izrađuju se u dužinama od 1,20 m, naviše
postepeno u razmaku od po 0,10 m, zaključno sa dužinom od 4,50 m.
Pragovi za skretnice moraju biti oštrobridni, pravokutnog presjeka i u prosušenom
stanju treba da imaju mjere navedene u tablici:


Dimenzije pragova za skretnice


DUŽINA PRESJEK
m cm


Za glavne pruge
16 X 26
i


a) Normalni kolosijek l,4l35 m


16 X 30


Od 2,40 do 4,50 m postepeno u razmaku po


Za sporedne pruge


10 cm, prema specifikaciji.


15X25
i
15 X 30


b) Uski kolosijek 1,00 i 0,76 m
Od 1,60 do 3,40 m postepeno u razmaku po 14 X 21
10 cm, prema specifikaciji


c) Uski kolosijek 0.60 m
Od 1,20 do 2,60 m postepeno u razmaku po 13 X 18
10 cm, prema specifikaciji.


Pragovi za skretnice izrađuju se od hrastovine i bukovine rezanjem i tesanjem.
Hrastovi pragovi izrađuju se iz drveta zimske sječe, mogu se izrađivati iz drveta
oborenog prije dvije godine.


Bukovi pragovi izrađuju se iz drveta zimske sječe. Isporuka bukovih pragova
mora se izvršiti do 31 svibnja. Ovi pragovi mogu imati zdravu nepravu srž (crveno
srce) do jedne polovice čeone površine. Crveno srce ne smije se pojavljivati na gornjoj
površini praga.