DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 266     <-- 266 -->        PDF

Dimenzije pragova


Dužina


Presjek praga


Vrsta kolosijeka praga


cm


m


26 X 16 — 16


2.60
25 X 15—15
24 X 14 — 14
Normalni kolosijek 1,435 m
25 X 15 — 15


2.50
24 X 14 — 14
22 X 14 — 14
22 X 14 — 14


2.30


20 X 14 — 14


Uski kolosijek 1,000 m
1.80 22 X 14 — 14


1.60 20 X 14 — 14
Uski kolosijek 0,760 m
1.50
20 X 13 — 14
Uski polosijek 0,600 m
18 X 13 —14


2. željeznički pragovi (JUS D. D 1.020)
I. Opći us Lo vi. Obični pragovi izrađuju se rezanjem i tesanjem^ Obični
pragovi dijele se na pragove za normalni i uski kolosijek, a u prosušenom stanju treba
da imaju mjere navedene u tabeli.
Obični pragovi izrađuj.u se od hrastovine, cerovine i bukovine. Pragovi od cero-


vine preuzimaju se odvojeno od hrastovih.
Pragovi moraju biti izrađeni od zdravog drveta iz zimske sječe. ^
Gornje i donje površine praga moraju biti paralelne, a čeone površine, normalno


prerezane. Ne primaju se pragovi zagušeni, prozukli, natruli, mušičavi, crvotočni,
zimotreni, okružljivi, usukani, izvitopereni, horizontalno raspukli, obratno otesani
i neočišćeni od kore.


Zona ležišta tračnice je na gornjoj površini praga, u dužini 20 cm za normalne,


a 12 cm za uzane pragove, lijevo i desno od osovine tračnice.
Isporuka se vrši po komadu ili po m3.
Dozvoljene griješke i odstupanja u dimenzijama:
Dozvoljene griješke: a) zdrave srednje kvrge na ležištu tračnice; b) zdrava udu


bljenja od očišćenih kvrga na donjoj površini i sa strane, a na gornjoj površini praga
izvan ležišta tračnice do 2,5 cm dubine i površine do 25 cm2, samo kod pragova čije
su dimenzije presjeka normalne i u tolerancijama naviše; c) mali zacjepci izvan ležišta
tračnice; d) po koja crvotočina od strižibube izvan ležišta tračnice; e) okomite
čeone raspukline kod -svih pragova za normalni kolosijek do 30 cm, a kod pragova za
uski kolosjek do 20 cm. Širina raspukline ne smije biti veća od 0,5 cm. Raspukline
moraju biti osigurane na »S« željezom ili obručem prema tipu J. D. Ž.; f) napukline
uslijed djelovanja sunca na gornjoj površini do 3 cm dubine, ako se ne protezu preko
cijele dužine praga; g) jednostrana krivina do 8 cm visine luka kod pragova za normalni
i do 4 cm visine luka kod pragova za uski kolosjek; h) do 5°/o od isporučene
količine pragova jednostrana krivina: — do 13 cm visine luka za pragove 2,60
i 2 50 m; — 10 cm visine luka za pragove 2,30 m i — do 6 cm visine luka za pragove
180 160 1 50 i 1 20 m; i) do 5°/o od isporučene količine pragova obostrana krivina
do 6 cm ´visine luka kod pragova 2,60, 2,50 i 2,30 m; j) mušičavost do 5°/o ukupne
količine predatih pragova.


622