DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 248     <-- 248 -->        PDF

u Rimu 1953. godine, gdje se u okviru 25. sekcije živo raspravljalo o brzim
metodama utvrđivanja prirasta (11-ieme Congres, Rome 1953). U našem
šumskom gospodarstvu poznavanju prirasta poklanja se sve veća pažnja.
Dokaz za to su posljednja savjetovanja šumarskih stručnjaka u Skoplju i
Osijeku, gdje je predloženo, da se istraže najzgodnije metode za određivanje
prirasta. To me je potaknulo, da svestranije zahvatim taj problem, te da
demonstriram i analiziram još nekoliko metoda za utvrđivanje prirasta po
metodi izvrtaka.


Foto 1. Pokusna ploha
K ret ovi, odjel
60, gospv jedinica
Vuka , šumarija
D r e n j e. 05-godišnja
sastojina hrasta
kitnjaka.


Place d´experience


Krstovi en Slavo


nie. Chene rouvre;


age : 95 ans.


Snimio 20. IV. 1955.


Dr. Klepac


U Šumarskom listu br. 1 od 1953. opisao sam jednu metodu za utvrđivanje
prirasta u prebornim šumama, a godinu dana kasnije, u br. 9—10
1954. godine istoga lista, izradio sam »Tablice postotka prirasta« za izračunavanje
prirasta u jednodobnim i prebornim sastojinama. Osnovna karakteristika
tih metoda leži u tome, da se godovi izbrajaju na izvrcima konstantne
duljine, koja je jednaka polovici širine debljinskog stepena.1


No gdjekad želimo utvrditi prirast baš za proteklu periodu od 10 ili
5 godina. U tom slučaju treba mjeriti širinu posljednjih (najmlađih) 10 ili
5 godova. Tako dolazimo do druge vrste metoda, koje želimo ovdje opisati.


Prema tome će cilj ovoga rada biti:


1. pružiti šumarskoj operativi još nekoliko metoda za utvrđivanje prirasta
;
2. izvršiti prethodna istraživanja o prirašćivanju hrasta kitnjaka.
1 Najpraktičniji su debljinski stepeni širine od 5 cm (Francuska, Njemačka).
U tom slučaju broje se godovi na duljini izvrtka od 2,5 cm duljine.


604