DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 237     <-- 237 -->        PDF

iz bijeli istog stabla, a iz trupaca bez srži niz daščica »bijeli«. Daščice su
sušene u termostatu do konstantne težine, zatim sterilizirane kod 122° C.
Upotrebili smo standardne Kolle-boce veličine 12 X 19 cm. Na male — agar
u Kolle-bocama precijepljena je određena gljiva i kad je micelij potpuno
pokrio površinu umjetnog supstrata, stavljene su po 2 daščice u istu Kollebocu,
redovito´ po jednu iz srži i jednu iz bijeli istoga stabla. U druge smo
Kolle-boce stavljali po 2 daščice iz stabla bez srži. Micelij je ubrzo prešao
sa male — agara na daščice, pokrivajući ih postepeno i ulazeći u tkivo,
uzrokujući trulež i time gubitak na težini. Boce su držane na sobnoj tem-


SI. 4. Djelovanje Polyporus
adusjus na daščice jasena.


peraturi s prosječnom temperaturom 18° C. Nakon 3 mjeseca daščice su
izvađene, zračni micelij očišćen, daščice ponovno osušene na konstantnu
težinu i odvagane. Razlika između »početne« i »konačne« težine pokazuje
nam, koliko je dotična gljiva razorila drvnu masu srži, odnosno bijeli u
sržnih stabala, a »bijeli« u stabala bez srži (Kišpatić, 8).


Neki autori upotrebljavaju drugu metodiku (na pr. Gäumann , 6):
drvo se sameljeu pilovinu, odvagne 20 gr. potpuno suhe pilovine i stavi
u Erlenmeyerove tikvice, sterilizira, te nadoda 80 cm sterilizirane destilirane
vode. Zatim se u sredinu precijepi komadić agara sa odgovarajućom
gljivom. I ovdje se određuje stupanj razaranja prema razlici »početne« i