DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 235     <-- 235 -->        PDF

i gljive biti uzrokom crvene srži bukve, iako je zrak odnosno kisik češći
i općenitiji uzrok. Mi ćemo u jednom posebnom radu ući detaljnije u razmatranje
ovog problema.


Svakako kod bukve možemo smatrati crvenu srž specifičnom reakcijom
samog drveta, dok uzrok ne mora biti specifičan (slične reakcije izaziva
na pr. i mraz — mrazna srž). Ni pojedini elementi tvorbe crvene srži
nisu specifični, gumozne tvari (i flobafeni) dolaze i drugdje, a to isto vrijedi
i za tile. Specifična je jedino pojava crvene srži u cjelini .


Crvena je srž bukve otpornija od bijeli (neosrženog dijela osržene
bukve), kako je to dokazalo više autora, a naročito Gäuman n (6), koji
je rasvijetlio i mnoga sporna gledišta i rezultate u tom pitanju.


Bosshar d (3) je istražio anatomske karakteristike srži u jasena i
utvrdio, da su u osnovi slične karakteristikama crvene srži u bukve: obilna
tvorba tila i izlučivanje odnosno ulaganje sržnih tvari. Kako su njegova
istraživanja interesantna za problem otpornosti i za pitanje uzroka osrženja,
potrebno je ukratko prikazati rezultate tog rada: Jasenovo drvo nije bogato
na akumulativnom staničju — zrakama srčike i parenhimu drva. Smeđe
obojene tvari osrženja ograničuju se s malo izuzetaka na akumulativno
staničje. Sržne tvari dolaze kao malene, 5—7 \i velike, kapi u unutrašnjosti
stanica ili se prislone uz membrane kao tanak sloj. To se osobito vidi na
radijalnom presjeku kroz zrake srčike, gdje često slojevi sržnih tvari zatvaraju
vertikalne stijene pojedinih stanica zrake srčike. Na isti su način
ispunjene sržnim tvarima i parenhimske stanice drva, koje prileže uz sudove.
Intenzitet posmeđenja srži ovisan je o količini sržnih tvari u akumulativnom
staničju. U jače obojenoj srži nema dodatnih sržnih tvari u drugom
tkivu ili u membranama (dok na pr. u hrasta ili pit. kestena sržne
tvari jednomjerno prodiru i ulaze u stanične stijene). Tvari osržavanja su
izotropne u polariziranom svjetlu. Mikrokemijske su metode bojenja, koje
je autor proveo, dokazale, da se i u ovom slučaju radi o sržnim tvarima,
koje se u literaturi nazivaju flobafeni ili oksidirajući tanini. Metode bojenja
dokazuju, da se sržne tvari u jasena nalaze samo u stanicama, a ne zalaze
u st. stijene. Fiziološka je bijel, t. j . zona u kojoj može bez zapreka teći
transport vode, vrlo uska, pri bazi debla 4—6, u krošnji 5—10 godova.
Odmah se zatim u slijedećim starijim godovima brzo povećava broj tila.
Tile su vrlo tankih stijena, do 0,5 [i. U anatomskoj građi nema između srži
i bijeli nikakvih razlika, kako su to već utvrdili Mole r i Gra m (10).
Sržne tvari dolaze samo u akumulativnom staničju, što znači da škrob sudjeluje
kod tvorbe sržnih tvari. Tvorba sržnih tvari nastupa, po Boss hardu
, tek kad je akumulativno tkivo u odumiranju, te stoga ne može
doći do nagomilavanja sržnih tvari, pa osrženje ostaje ograničeno samo na
akumulativno staničje. Tvorba je obojene srži u jasena nepravilna, ona
može nastupiti u različitim stadijima starosti, a može i izostati. Zato autor
smatra jasen kao drvo s fakultativnim osržavanjem, koje nastupa u određenim
uslovima djelovanjem biotskih ili abiotskih faktora.


Ne ulazeći zasada u pitanje uzroka osrženja jasena, ovim smo radom
utvrdili samo pitanje otpornosti srži i bijeli poljskog jasena prema gljivama


— razaračima drveta, razumijevajući pod pojmom srži samo obojeni dio
drveta, a ne fiziološku srž. U stranoj literaturi nismo o tom našli nikakvih
podataka.