DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 232     <-- 232 -->        PDF

Međutim, u nekim šumarijama u spomenutim porječjima zastupan je jasen
(uglavnom poljski) i do 23% (šumarija Lipovljani polj. šumarskog fakulteta).
Razumljivo je, da u tim šumarijama igra veliku ulogu pitanje kvalitete
jasenovih trupaca svih sortimenata. Prema tabeli, koju je iznio
Beni ć (2) izlazi, da je u 5 drvno-industrijskih poduzeća (SI. Brod, Nova
Gradiška, Belišće, Đurđenovac i Sisak) izrađeno 114 m3 F, te 23.771 m3 A
i B trupaca. Po istom autoru proizvodnja oblovine jasena u FNRJ iznosi
godišnje oko 50.000 m3. Međutim, udio F trupaca u toj je proizvodnji vrlo
malen, do 0,5°/o, a ostalih 99,5% otpada na A i, pretežno, B trupce. Ovako
slab kvalitetni omjer uglavnom je posljedica tzv. smeđe srži u jasena. Naši
standardi dozvoljavaju samo kođ B trupaca neograničenu zdravu smeđu


SI. 1. Tropac jasena sa
smeđom srži, poprečni
prerez.


srž (Uz tzv. smeđi jasen za F trupce, što nije čest slučaj). Posljedica česte
podave i razvijenosti smeđe srži u poljskog jasena smanjuje njegovu vrijednost
prema današnjim standardima, jer veći procenat B trupaca smanjuje
vrijednost pojedinog stabla, odnosno sastojina, iz koje se to stablo
dobiva. K tomu, i sama procjena vrijednosti sastojine otešćana je, jer
neznamo učešće i razvijenost srži u dotičnoj sastojim, koju procjenjujemo.


Beni ć (2) je u svojoj radnji detaljno osvijetlio pitanje kvalitete
jasenovog drveta s mehaničko-tehnološkog gledišta. Prema njegovim rezultatima
nema razlika između tehničkih svojstava srži i bijeli u poljskog
(i običnog) jasena. Do istih su rezultata došli i inostrani autori (K o 11mann,
9, Armstrong, 1, Bosshard, 3) za F. excelsior.


Prema tomu, prema spomenutom autoru, trupac poljskog jasena sa srži
ne zaostaje u tehničkim svojstvima za trupcem bez srži. Međutim, i otpor