DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 230     <-- 230 -->        PDF

njem oštetio podmladak. Mjesta na kojima se nije pojavio podmladak, niti
ga u skoroj budućnosti možemo očekivati, treba što prije umjetno pošumiti
sjetvom sjemena ili sadnjom biljaka, koje odgovaraju danim ekološkim
prilikama. Pri tome treba izbjegavati šablonski postupak, jer se okološki
faktori, obzirom na ekspoziciju, konfiguraciju terena i kvalitet tla, već na
male udaljenosti znatno razlikuju. Svakako treba težiti uzgoju mješovitih
i raznodobnih sastojina. Ukoliko se unose nove vrste neka se to učini na
temelju već stečenih iskustava u tom području ili ako ih nema, treba osnovati
pokusne plohe. Domaćim vrstama, koje tu rastu u području svoje prirodne
rasprostranjenosti, treba dati u svakom slučaju prednost. Unošenje
četinastih vrsta, kao što su jela i smrča, zahtijeva tu osobiti oprez. One se
tu mogu uspješno uzgajati samo na sjevernim, trajno svježim ekspozicijama,
a nikako ne na južnim i zapadnim ekspozicijama, na mjestima, na
kojima su se osušile mase bukovih stabala i čitave bukove sastojine, jer je
jasno, da na tim mjestima one četinaste vrste, koje traže više vlage od
bukve, ne mogu ovu zamijeniti. Obzirom da je temperatura najhladnijeg
mjeseca u godini manja od —1° C, dok prosječna visina oborina za vrijeme
vegetacije iznosi 753 mm, mogla bi se na istočnim i sjevernim ekspozicijama
na pogodnim staništima grupimičn o uzgajati smrča, jer su
temperaturne i oborinske prilike na tim ekspozicijama za tu vrst povoljne.


Posebno ističemo, da je isključeno uspješno prirodno> pomlađivanje
bukovih sastojina Učke i umjetna obnova njenih već degradiranih površina,
uz istovremenu pašu ovaca i koza. Budućnost podmlatka i kultura bit
će osigurana samo potpunom zabranom pašarenja na čitavom tom području.


Na koncu napominjemo, da je za pravilno uspješno gospodarenje sa
šumama Učke potrebno što prije sastaviti gospodarsku osnovu i izgraditi
mrežu dobrih puteva.


Završavajući ovu raspravu posebno ističemo veliku važnost, koju ima
pravilno gospodarenje i osobito oprezni postupak sa bukovim šumama visinskog
pojasa Učke po sve poljoprivredne i šumske kulture, koje se uzgajaju
u područjima, koja leže ispod tog visinskog pojasa.


Podržavanje i rigorozna zaštita bukovih šuma na Učki od prvenstvenog
je značenja za vodni režim tog područja, jer su upravo guste bukove
sastojine zapreka stvaranju bujica i odnošenju plodne zemlje u more.
Takve su sastojine u visinskom pojasu Učke stalna i trajna zaštita svih
gradova, ljetovališta, njihovih parkova i nasada na morskoj obali i njenih
padina. Možemo reći, da njihov opstanak i njihova bolja budućnost izravno
ovisi o što boljem uzgoju i zaštiti tih šuma.


LITERATURA:


1. Baade r G.: Untersuchungen über Randschäden, Frankfurt am Main, 1952.
2. Geige r R.: Die Waidegefährdung durch den Dürresommer 1947., Forstwissenschaftlichen
Centralblatt, Berlin 1951.
3. H o r v a t I.: Nauka o biljnim zajednicama, Zagreb, 1*949.
4. Kirwal d E.: Forstliche Wasserhaushaltstechnik, Neudamm, 1944.
5. Hidrometeorološka služba, Zagreb: Temperaturni i oborinski podaci za met.
stanicu Crikvenica, Rijeka, Učka. Za period 1892—1954.
6. V a j d a Z.: Studija o prirodnom rasprostranjenju i rastu smreke u sastojinama
Gorskog Kotara, Zagreb, Šumarski list 1933.