DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Uro/ 6uArort7t s/oSa/crea-t´g uroc/ci ( Su/fr-iee ) /ST/. $ac/. 7a&r/a J


J?TOJ SuAoft/i stadafctea not /rtt* /joct*
Starost Ufft/´or0 7te*tt ZCtstorOftt -3/rfo/tOnt . &/* CY s Ar &
po c/e nar


öroj´ 6 roj 6ro/


u suttt. /Jrec/j´oĆt/^Jctrr´e vat e ", Sttmccrtj?
kbjnt´c´- rtsfrtar itaSet/ctet Č0 et*t , //o c/uČa2


250
/ro,
morft* 200 Po /Ac* 2,500.000


trt*t/ar-vt*tftot sta&afoca c/o fOcm, t/a srr*2 -228 ~-ryr afti&aAo tfavcesto, ^Ars/rozr´ctjar 5 .,****!
mof rt´s. 4/00 t/f/** /<** 2. ti´0.000


Jsto


2 . -. -č/6 i/t /i<> //ta t,/60.0M
-4*


čajniji momenat u prirodnom razvitku pomlatka, na koji je šumar mogao
donekle utjecati samo putem preventivnih mjera prigodom regulisanja
jačine zastora krošanja — sklopa. Postoje još i drugi uzroci tako velikog
ugibanja biljaka, koji su nam bar zasad još nepoznati.


Nakon prvog izlučivanja velikog broja biljaka, javlja se sve veća i veća
potreba za proširenjem životnog prostora. Ova se potreba naročito ističe
u onom vremenskom periodu, razvitku kada su se preostale biljke — nakon
što su prošle prvu krizu svog prvog i najjačeg prirodnog izlučivanja, toliko
jedna drugoj približile i povezale u jednu jedinstvenu cjelinu, da od toga
časa one sačinjavaju najužu zajednicu individua, čvrst i jak pomladak —
prije prelaza u mladik. Ovo je druga i najvažniia etapa.


Dobrih, jednolikih mladika, u kojima prevladavaju stabalca dimenzija
šiba koje su u pravilu vitke, čiste od grana, zdrave, jednolikih i dobro sklopljenih
krošanja s izrazitim vršnim pupom koji vuče stabalca uvis, imade
razmjerno malo. Jednolični mladici potječu obično od jednog uroda sjemena
i nalaze se na navedenim površinama u pojedinačnim manjim ili većim grupama
— krpama — između kojih su se ranije već naselile i nalazile grupe
zastarčenih stabalaca grmolikog oblika s jakim granama i to redovno na
progaljenim mjestima. Zbog djelovanja direktnog, postranog i difuznog


Sutitc/rijcr: Ve/tAa


0c//?/ Jf TaSfltair.S
2/c/öo/co


Struti/ura 6uA. pomZa&cr . oc/rios
rt stric? ,´ 6ro/a stada/a
cm
tot Po /ft» sr*.000 i,;i/a/cG
/fralitetnt iit/ror/xtTttacb*. %
sttrLatacar /jrcntct fta/rtt´
odL0 cm .
ito Vliirte od-do em %
lit ab !0 5
no JI *
0 IS
so 11 SO
to
$0
*e
U n ´*%
IO 20 3010%
10 to to roif´/.
IO1%
90 100
or so
si 100
101 no
U/tupito
Stexrost 4poZT
a
z
100 %
oft n*