DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 207     <-- 207 -->        PDF

\


Naši prirodni uslovi, naše prirodne mogućnosti, naše prirodno bogatstvo
za razvoj lovne privrede vrlo je veliko. Moramo ga u što kraće vrijeme
maksimalno iskoristiti na dobrobit sviju nas.


Pored stalno naglašavanog ekonomskog značaja lovne privrede ona je
značajna i radi toga, što ta privredna grana ima i svoju sportsku stranu
pored privredne. U lovu dolazi do izražaja usavršavanje preciznosti u gađanju,
rukovanju oružjem i municijom. Lov čelici čovjeka, jer ga privikava
na tjelesne napore, čelici mu zdravlje kretanjem u prirodi, omogućuje mu
usavršavanje u snalažljivosti u prirodi i t. d. Najglavnije je još. i to što se
u lovu stvara iskreno drugarstvo i trajno prijateljstvo između radnika, seljaka,
građanina i intelektualca, što prije Oslobođenja nije bio slučaj. Lovom
se približuju lovci grada i sela, pa je i to jedan od vidova približavanja grada
selu i obratno.


Lov dakle ima ekonomski, sportski, fiskulturni i društveni značaj, pa
se po tome razlikuje od ostalih grana narodne privrede.


SRAŠĆIVANJE KORIJENJA*
Biološko i ekonomsko značenje nekih odnosa drveća u šumskoj pedosferi


Josip Šafar (Zagreb)Z
Z
a život i razvitak vegetacije vrlo su važni međusobni odnosi organa ne
samo u atmosferi nego i u pedosferi. Značenje korijenovog sistema u
odnosu na abiotske i biotske faktore staništa za razvitak i održavanje pojedinih
tipova vegetacije i vrsta drveća gdjekad je važnije nego njihovi odnosi
u nadzemnom dijelu. Praksa se za te odnose više interesirala, kad se promatranjem
razvitka nadzemnih dijelova biljaka nisu mogle protumačiti neke
negativne pojave.
U šumarstvu se korijenov sistem počeo više proučavati još pred dvjesta
godina (Duhamel du Monceau 1758, M o h 1 1862, Resa 1877),
intenzivnije tek u ovom stoljeću. Najprije se istraživao korijenov sistem
mladih biljaka u rasadnicima, jer to je najlakše i najjeftinije, zatim odnosi
mladih biljaka i korova te odnosi mladog naraštaja i matičnih stabala u
vezi s konkurencijom u borbi za vlagu (Engl er 1903, Fr i eke 1904,
Aal ton en 1926, Fabricius 1929, Korstian-Coile 1938, Reed
1939, Tourne y 1947). Ujedno se sve više pažnje poklanja korijenovom
sistemu odraslijeg drveća (B ü s g e n 1901, Vate r 1927, Hil f 1927, D avidov
1940, Rahteenko 1949, Kalela 1949, Šumakov 1949,
Zentgraf 1950, M i t s eh er 1 i c h-W e i h e 1952, šafar 1951 i 1954
i dr.). Prelazilo se i na istraživanja međusobnog odnosa odraslijeg drveća
u tlu. Takav razvitak istraživanja ovisio je prije svega o općem razvitku
šumskog gospodarenja i šumarskih nauka, zatim o usavršavanju metoda
istraživanja i vrlo mnogo o financijskim sredstvima.
Ideja za naša istraživanja o srašćivanju korijenja potekla je iz naših
prijašnjih radova: 1. kod proučavanja problema o nedovoljnom podmlađi


* Iz Instituta za šumarska i lovna istraživanja NRH, Zagreb.