DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 200     <-- 200 -->        PDF

prema njoj i lovištu uoipće. Da bi se to postiglo bilo je potrebno mnogo
sistematskog i upornog rađa. U tom radu predstavnicima narodne vlasti
zaduženim za lovnu privredu vrlo mnogo su pipomogli Glavni lovački savez
FNRJ i republički savezi.


U tom pravcu su pojedini savezi lovačkih društava donijeli sa svoje
stiane čitav niz Pravilnika i propisa. Prvenstveno su donesena savremena
društvena i savezna pravila, koja su regulirala i precizirala pitanje discipline
u društvu i lovištu, te odnos lovaca prema društvu i savezu. Savez
lovačkih društava NRH donio je prvi još 1952 vrlo važan Pravilnik o obaveznom
polaganju lovačkog ispita. Po odredbama toga Pravilnika ne može
nitko postati član lovačkog društva, tko prethodno ne položi lovački ispit.
Svrha tih propisa bila je, da svatko prije nego postane lovac, mora steći
stručno znanje iz pojedinih lovnih disciplina (uzgoj, zaštita, prehrana divljači,
načini lova, uređenje lovišta, rukovanje oružjem i municijom, svlačenje
i čuvanje koža divljači, kinologija, zakonski propisi i dr.). Taj propis
odnosio se na sve lovce koji su se učlanili u lovačku organizaciju 1. I. 1947
pa nadalje. U mnogim lovačkim društvima bilo je dosta članova, koji su
se učlanili u lovačku organizaciju znatno prije navedenog termina, a manjkala
im je ta stručna sprema, bili su negativni u svom radu, pa su lovačka
društva dobila od Saveza lovačkih društava ovlaštenje na osnovu koga su
mogli obavezu polaganja lovačkog ispita protegnuti na svo članstvo, što
je u mnogim društvima i provedeno.


Da bi lovci imali odakle crpsti potrebno stručno znanje i spremiti se za
ispite, te da bi se stručno znanje svih lovaca uzdiglo, bilo je potrebno znatno
pojačati stručnu lovnu izdavačku djelatnost. U tu svrhu izdao je Savez
lovačkih društava NRH u ediciji »Male lovačke biblioteke« čitav niz stručnih
brošura i knjiga pisanih popularnim i lakim stilom, bazirano na naučnoj
osnovi. Ukupno je izdano u ediciji MLB zaključno sa 1955 godnom 31
primjerak. Između kojih su mnogi primjerci monografije pojedinih vrsta
plemenite divljači (zec, fazan, poljska jarebica, srna, divlja svinja i dr.).


Kasnije se ta stručna izdavačka lovačka djelatnost na području NRH
toliko razvila, diktirana potrebama terena, da je Savez lovačkih društava
NRH osnovao u svom sastavu samostalno izdavačko poduzeće »Lovačka
knjiga«, koje je nastavilo izdavanjem edicija Male lovačke biblioteke, a
pored toga izdalo je i nekoliko stručno naučnih (standardnih) djela i to:
ing. čeović: Lovstvo; ing. Čeović: Fazan; Lovački priručnik, koji je obradio
veći broj poznatih lovnih stručnjaka sa područja NRH. Pored tih djela u
popularnoj i stručno naučnoj obradi izdala je Lovačka knjiga i nekoliko
vrlo dobrih beletrističkih djela, koja obrađuju doživljaje iz lovova, susrete
sa divljači i divljim životinjama uopće i si.


Kao važno stručno odgojno i propagandno sredstvo za uzdizanje stručnog
nivoa naših lovaca, bilo je stručno glasilo Saveza lovačkih društava
NRH »Lovački vjesnik«. To je glasilo nosilo ranije naziv »Lovačko ribarski
vjesnik«, a izdavalo ga je od 1891 do 1947 I. hrvatsko društvo za gajenje
lova i ribolova u Zagrebu. To glasilo spada među najstarije lovačke listove
u Evropi. 1955 slavilo je 64-godišnjicu. Godine 1948 dobij a taj list svoj
današnji naziv i to uglavnom iz razloga, što se je paralelno lovstvu iza
Oslobođenja širilo i ribarstvo. To su postajala izrazito dva srodna privredna
sektora. Opseg raspoloživih stranica bio je dosta malen, pa tadašnji list
nije mogao obuhvatiti sve važno i interesantno iz oba područja. Zato je