DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 197     <-- 197 -->        PDF

gledalo sa privrednog- gledišta, što je bilo i podcrtano u zakonu o prvom
petogodišnjem planu. Svi novi propisi i prije donošenja novog Zakona o
lovu regulirali su mnoga pitanja kao i pitanje racionalnog odstrela, načina
lovljenja proređenih vrsta divljači niskog lova (zečeva, fazana, poljskih
jarebica, jarebica kamenjarki). Ti propisi vodili su računa i o tamanjenju
grabežijivaca sa svrhom povećanja brojnog stanja plemenite divljači, o
suzbijanju krivolovstva i t. d. Sve su to ipak bili privremeni propisi. Odmah
poslije Oslobođenja nije bilo vremena, da se narodna vlast pozabavi detaljnije
problemima lovstva. Trebalo je najprije obnoviti po okupatoru porušena
sela i gradove, liječiti rane rata, pokrenuti druge važnije grane narodne
privrede, pokrenuti i razvijati trgovinu i industriju.


Ipak je već 3. XII. 1947 donesen novi Zakon o lovu FNRJ, a u smislu
člana 44 t. 24 Ustava FNRJ. On je zapravo kao okvirni savezni zakon precizirao
opća načela o uređenju lovišta, i gospodarenju u njima. Na osnovu
toga zakona donijele su sve naše republike kasnije republičke zakone, imajući
u vidu sve specifičnosti pojedinih republika. Lovne zakone su donijeli:
NR Srbija 12. XI. 1948; NR Bosna i Hercegovina 17. XI. 1948; NR Crna
Gora 25. I. 1949; NR Makedonija 19. IV. 1949 i NR Slovenija 11. V. 1949
i NR Hrvatska 19. X. 1949.


Donošenjemn ovih zakona o lovu kako općeg za FNRJ, tako i republičkih,
tačno je pricizirano šta i kako treba kod nas raditi na polju lovstva.
Ti zakoni o lovu riješili su na savremen, potpuno demokratski način
čitav niz pravnih pitanja. Svi ti zakoni baziraju se na pravnim, lovno tehničkim,
ekonomskim i naučnim principima.


Najznačajnija načela u našem novom lovnom zakonodavstvu su
slijedeća:


Divljač je opće narodna imovina


Lov je grana narodne privrede


Lovnom privredom upravlja država i stara se o njenom planskom
podizanju
Država daje pravo vršenja lova u pojedinim lovištima lovačkim društvima,
privrednim poduzećima i ustanovama
Svaki građanin može da se bavi lovom uz obavezno članstvo u nekoj
lovačkoj organizaciji (lov. društvo, savez)
Pojam prava lova uz ovlaštenje slijediti, ubijati i prisvajati si divljač,
sadrži istodobno i obaveznu dužnost zaštite i uzgoja divljači
Lov se može vršiti samo zakonom dozvoljenim načinima
Ovlaštenici lova su dužni naknaditi svaku štetu, koju počine lovci ili
divljač
Za sve lovne prekršaje i krivična djela u vezi tih prekršajna propisane
su oštre sankcije.
Već iz iznešenih glavnih načela vidi se, da je zakonom zagarantovana
velika demokratičnost i da je omogućeno svakom čestitom i poštenom građaninu
da se bavi lovom. Time što je lov proglašen granom narodne privrede,
zagarantovan je i njen pun razvoj i napredak. Iz samog zakona proističe
čitav niz mjera za zaštitu i racionalan uzgoj divljači, a koju sam zakon
proglašuje opće narodnom imovinom na svim lovnim površinama.
Novo lovno zakonodavstvo predviđa stroge sankcije za sve prestupe
lovnog zakona. Za veće lovne prekršaje koji se mogu okvalificirati kao


1Q Šumarski list 553