DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 196     <-- 196 -->        PDF

odane ljude, koji će znati cijeniti i u privredi primijeniti na fakultetu stečeno
iskustvo.


Ovakav razvoj studentske organizacije, koja je direktno ili indirektno
i u raznim vremenima različito sudjelovala u svim mogućim problemima
fakulteta, a s druge strane cjelokupni razvoj društvenonpolitičkog sistema
naše socijalističke zemlje, zahtijevao je neminovnu promjenu upravljanja
sveučilištem pa prema tome i našim fakultetom. Stepen razvoja socijalizma
i socijalističkih društvenih odnosa u našoj zemlji, neminovno je utjecao na
ovakav razvoj na Sveučilištu. Uloga studentske organizacije u tome procesu
bila je pozitivna i konstruktivna, tako da su studenti u njemu uvelike
sudjelovali i bili pokretači mnogih pozitivnih akcija.


Iz ovakvog razvoja društvenih snaga i odnosa na Fakultetu i Sveučilištu
kao i cjelokupnom društvu uopće, proizišao je i Fakultetski savjet kao
osnovni organ društvenog upravljanja, u kome pored nastavnog osoblja
i predstavnika iz privrede, društvenih i političkih organizacija — sudjeluju
i studenti preko svog izabranog predstavnika, kao ravnopravnog člana u
tome organu.


Ako povučemo paralelu između odnosa na Fakultetu neposredno pred
rat i tokom rata s jedne strane, u prijelaznom periodu poslije oslobođenja
zemlje i sadašnjeg stanja s druge strane i ako tome dodamo ulogu, djelatnost
i razvoj studentske organizacije u cijelom tom razdoblju, možemo sa
zadovoljstvom konstatirati, da je u ovom drugom razdoblju ona pronašla
pravilan sadržaj i oblik rada, kako na političkoj tako isto na društvenoj,
stručnoj, kulturnoj i sportskoj platformi.


OSVRT NA STANJE I RAD NA POLJU LOVNE PRIVREDE
OD OSLOBOĐENJA PA NADALJE


Ing. Dušan Srdić — Zagreb


an oslobođenja dočekalo je kod nas prilično haotično stanje na polju Dlovstva. Da bi se spriječilo nemilosrdno uništavanje divljači, što je
posljedica svakog rata, bilo je nužno i hitno potrebno u svim našim narodnim
republikama donijeti čitav niz pozitivnih zakonskih propisa, što je i
učinjeno. Za vrijeme rata stradala je najviše visoka divljač, koja je bila
znatno prorijeđena, jer se vrlo često morala odstreljivati za .prehranu boraca
narodno oslobodilačke borbe. Stradala je i niska divljač, jer nije bilo
vremena da se o njoj vodi računa.


Jedna od prvih zakonskih mjera koja je iza oslobođenja uslijedila, a
koja je išla za zaštitom i povećanjem brojnog stanja divljači, bila je »Naredba
o zabrani lovljenja divljači visokog lova (jelena, srna, divokoza, muflona,
kozoroga,).« Tu historijsku naredbu potpisao je u prvim počecima
formiranja naše socijalističke FNRJ predsjednik republike maršal Josi p
Bro z Tito . On je već tada kao ljubitelj prirode, divljači i lova udario
prve temelje za napredak i razvoj lovstva kod nas. Njemu kao aktivnom
lovcu imamo zahvaliti, da je lovstvo kod nas odmah iza Oslobođenja krenulo
pravim putem i da se na lov već od prvog početka iza Oslobođenja