DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 195     <-- 195 -->        PDF

lokalnim klubovima. Posebno želimo naglasiti učešće studenata na raznim
stručnim i kurtuaznim ekskurzijama, čije su svrhe i rezultati bili višestruki.
Jednom možemo govoriti o upoznavanju zemlje i lokalnih prilika u mjestima
gdje su ekskurzije bile organizirane, a jednom o upoznavanju poblematike
šumarstva i drvne industrije već tokom studija, kako bi mladi šumarski
odnosno drvno industrijski inžinjeri dolaskom u privredu bolje mogli
primijeniti svoje teoretsko znanje.


Ne manje je korisno osvrnuti se na aktivnost studenata u međunarodnoj
suradnji koja se odvijala dijelom preko IASTE-a a dijelom preko kluba
?a međunarodnu suradnju USS-a. Tim povodom boravilo je zadnjih godina
nekoliko studenata na dvo- odnosno tromjesečnoj tehničkoj praksi u zemljama:
Zap. Njemačka, Austrija, Holanaija, švedska, Finska i dr. Ocjenjujući
rezultate tih praksa sa stručnog i društvenog gledišta, možemo
konstatirati neospornu njihovu korist za buduće mlade stručnjake i sugerirati
daljnji razvoj aktivnosti ove vrste.


Imajući u vidu svu aktivnost USS-a u periodu od 10 godina, njegov


razvoj i ulogu društvenog faktora, nesumnjiva je činjenica da je taj period


pun značajnih uspjeha i da je udruženje zadnjih godina izraslo u novu


organizaciju koja je nastavila pozitivni rad NSO na fakultetu i u novim


uslovima razvila niz novina u sadržaju, oblicima i metodu rada i otkrila


velike mogućnosti još širo i svestranije aktivnosti naših studenata.


Svi uspjesi USS-a i njegov razvoj omogućeni su prvenstveno snagama


iz naših studentskih redova, posebno aktivnošću članova SK. No potrebno


je da podvučemo činjenicu, da su uspjesi u USS-a u zadnjih 10 godina nje


gova aktivnost u pitanjima nastave, ekonomskim pitanjima studenata,


aktivnost u raznim društvima i klubovima kao i aktivnosti oko odgoja stu


denata u socijalističkom dahu i dahu socijalističke demokracije, nesumnjivo


omogrćeni linijom SK-a u borbi za razvitkom naše zemlje uopće.


Neosporna je bila uloga i podrška NSO godine 1948 prilikom izlaska


rezolucije IB, kada se je izvjestan broj i oko malen, bilo iz neobavještenosti


ili oportunizma izjasnio za rezoluciju i time zauzeo poziciju branioca aspi


racija jedne strane sile, koja je ignorirala našu revoluciju i pod svaku


cijenu htjela umanjiti njenu ulogu na svietskoj političkoj pozornici. Zahva


ljujući baš ovakvoj odlučnosti i zrelosti naše organizacije, sa lakoćom smo


mogli suzbiti ovakva nepatriotska shvatanja i sa fakulteta odstraniti sve


one, koji su u tim teškim danima pokazali svoju slabost.


Nije manje vrijedno govoriti o kompaktnosti i jedinstvu studentske


oiganizacije prilikom osuđivanja apolitičnosti i destruktivnosti proustaških


i njima srodnih elemenata, gdje je također došla do izražaja političko-pa


triotska svijest članova organizacije.


Govoreći o primjerima političko-patriotske svijesti studenata, ne smi


jemo izgubiti iz vida, da je ona došla do punog izražaja i prilikom zloglasne


imperijalističke odluke o pitanju Trsta 1953 godine. Tada su i studenti


našeg fakulteta, zajedno a svim građanima Zagreba i svojim drugovima
.sa ostalih fakulteta, pokazali svoju odlučnost da brane domovinu.
Znači koliko se god naša organizacija bavila raznoraznim pitanjima
(pitanjem nastave, ekonomskim problemima studenata, kulturno prosvjeta
nim radom, fiskulturom itd.), ona je kroz svoj razvoj stekla solidnu političku
platformu, na kojoj izgrađuje socijalizam i socijalističkoj izgradnji