DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 193     <-- 193 -->        PDF

UDRUŽENJE STUDENATA ŠUMARSTVA ZAGREBAČKOG
SVEUČILIŠTA U DESETGODIŠTU 1945—1955.


Ružić Joisip, apsolvent šumarstva


P
P
redratni život studenata šumarstva bio je ispunjen živom političkom
i društvenom aktivnošću. Veliki broj studenata šumarstva svrstao se u
redove napredne studentske omladine koja je na Zagrebačkom Sveučilištu
bila nosilac naprednih ideja i stremljenja da se i u našoj zemlji ostvare
takovi životni uslovi koji će se temeljiti na političkoj i socijalnoj ravnopiavnosti
naših naroda. U borbi za ostvarenje ovih ideja napredni studenti
morali su da izdrže teški pritisak onog dijela studenata koji nisu birali
sredstva da spriječe širenje tih ideja ili njihovo provođenje u život. Bila
je to teška i neravnopravna borba, jer je bila nenarodna vlast kočničar
svakoga napretka, bila uvijek na strani reakcionarnih studenata. No niti
teški ekonomski položaj naprednih studenata, niti reakcionarna sveučilišna
i državna vlast nisu mogli spriječiti napredne studente da razviju uspješnu
aktivnost na političkom, društvenom i kulturnom polju. U takvim uslovima
stvarala se i čeličila omladina, koja je mogla u nastupu borbenog perioda
dati borce poput R. Janjanina, I. Vršćaja, Sedmaka i dr., čija će imena
ostati u trajnoj uspomeni gerenacija koje dolaze kao primjer požrtvovnosti
i ljubavi za svoju zemlju.
Studenti šumarstva zauzimali su vidno mjesto u redovima napredne
omladine. Oni sa ostalim studentima zagrebačkog sveučilišta sudjeluju u
radu kulturno prosvjetnih društava kao što je: »Svjetlost«, »Brazda« i
»Triglav«. Teški dani okupacije nisu ih zatekli nepripravne i već na prvi
poziv Partije 40 studenata našega fakulteta, koji nisu htjeli da podnose
teror okupatora i izdajnika prešla je šumu da se sa radnicima i seljacima
svrstaju u borbene redove i bore za slobodu i socijalnu pravdu. Mnogi od
njih nisu se vratili kućama i nisu vidjeli ostvarenje onoga za što su dali
život.


Oni drugi koji su se nakon oslobođenja vratili iz NOB-a bili su obogaćeni
iskustvom i zreli za stvaranje novih odnosa na fakultetu. Oni su odmah
nakon povratka na fakultet nastavili svoje djelovanje i prikupili oko
sebe široke slojeve studenata pristaša novih ideja i novog društvenog poretka.
Ovom elanu i entuziazmu, pravilnoj politici i demokratinčosti novog
duha, nije se mogla suprotstaviti šaka politički deplasiranih elemenata,
koji su tokom rata ili surađivali s okupatorom ili tolerirali njegovo postojanje.
Oni su bili poraženi na političkom i bojnom polju, te se kao takvi
nisu mogli pojaviti na političkoj pozornici kao snaga koja bi nešto mogla
učiniti,


Ovi su se elementi, vidjevši svoj položaj, uvukli u sebe i prikriveno
propagirali apolitičnost kako bi na taj način onemogućili normalno razvijanje
nove studentske organizacije — NSO. No i ovi su pokušaji doživjeli
neuspjeh, te su-.se široke mase studenata sve više priključivale novim idejama,
zbile u redove naprednih elemenata i prihvatile program obnove i
izgradnje socijalizma u našoj zemlji.


Znači da su društveno politički uslovi za razvoj i djelatnost nove studentske
organizacije bili više nego povoljni. Stoga je odmah nakon oslobođenja
povedena na fakultetu akcija oko formiranja NSO-a. Tako je već