DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 186     <-- 186 -->        PDF

U knjizi Ing. J. Borošić: »šematizam i status osoblja u resoru šumarstva
«, Zagreb 1933, poimenc e su navedeni apsolventi šumarstva biv.
Gospodarsko-šumarskog učilišta u Križevcima, bivše šumarske akademije
te Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu, sve u svemu od godine
1860 do 1933.


Apsolventi šumarstva Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu
od 1933 do 1939 god. navedeni su u daljnjoj publikaciji: »Poljoprivrednošumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu«, separat iz »Godišnjaka Sveučilišta
u Zagrebu za škol. god. 1933/4—1938/9«, Zagreb 1940.


U »Sveučilišnom Vjesniku — Aktu eine vijesti«, koji je počeo izlaziti
ove 1955. godine, objelodanjuju se od te godine imena onih, koji završe
(diplomiraju) studije na pojedinim fakultetima Sveučilišta.


Dakle, u svemu, imena apsolvenat a šumarstva publicirana su
za period 1860—1939, a za budućnost je predviđeno kontinuirano publiciranje
diplomenata . Jedino razdoblje 1940.—1955. ostalo je neobjavljeno.
Zbog kontinuiteta iznosim te podatke. Time je kompletirano publiciranje
95 godišta apsolvenata šumarstva.


1940. god.


Cividini Rudolf iz Trsta; Čeliković Ervin, Ilok; ćulumović Petar, Perušić; Degoricija
Zlatko, Zagreb; Išpanović Oton, Slav. Brod; Jelačić Nikola, Zagreb; Klanjšček
Viktor, Pulj; Masten Ivan, Bjelovar; Mavrek Stanko, Žarovnica-Ivanec; Mirth
Karlo, Otočac; Pavša Ivan, Banja Luka; Pejić Predrag, Karlovac; Petrak Anton, Ružomberak-
Slovačka; Petrović Leopold, Vinkovci; Pužar Miloš, Sv. Križ-Pazin; Somora
Teodor, Vapenik-Slovačka; Su´botić Martin, Nijemci-Vinkovci; Špoljar Branimir, Zagreb;
Štimac Branko, Brod na Kupi; Tkalčić Branko, Rijeka; Tončić Zdenko, Vele
Mune-Istra; Ujdenica Franjo, Tounj; Zlatarić Borislav, Karlovac; Jan Zvara, Klenovec-
Slovačka.


1941. god.


Atanasov Hristo, Bugarska; Bevelakva Srećko, Senj; Cvetko Rudolf, Ljubljana;
Desić Paternoster Amalija, D. Tuzla; Drenovac Slavoljub, Drežnik-Slunj; Gerzej Silvester,
Trst; Gorički Antun, čalma-Mitrovica; Hakl Aleksandar, Sarajevo; Hranilović
Slavko, Pećno-Jastrebarsko; Jeličić Vladimir, Bos. Dubica; Jelovac Vladimir, Sarajevo;
Jerman Janez, Kamnik; Kabalin David, Novi Vinodol; Kancilija Mihael, Kamnik;
Korač Bozo, čemernica-Vrgin Most; Matić Branko, Srpske Moravice; Mučalo Vitomir,
Pazin; Nakov Anton, Komoštica, Bugarska; Otoničar Dušan, Ljubljana; Panjkota
Živko, Šibenik; Peitel Nikola, Gospić; Pestotnik Janez, Ljubljana; Pintarić Konrad,
Varaždin; Pintarić Stanko, Vinica-Varaždin; Regent Boris, Divača; Rajdev Rajdo, Hostovo-
Bugarska; Salopek Vjekoslav, Bihać; Sekalec Željko, Prozor-Otočac; Sirotić
Nadan, Buzet; Škorjanec Vinko, Koprivnica; Tatalović Rade, Drežnica-Ogulin; Tomac
Zvonimir, Koprivnica; Valev Lazar, Prokadija-Bugarska; Vučetić Alojz, Brinje, Vučković
Mato, Slav. Brod.


1942. god.


Bambić Drago, Zagreb; Basha Nexhdet, Albanija; Becić Vlatko, Vukovar; Begedin
Mijo, Kutina, Čidić Aleksandar, Petrinja; Djurić Ivan, Rajić; Ferić Antun,
Brodski Stupnik; Fiolić Vjekoslav, Vel. Gorica; Gimbarševski Filip, Ukrajina; Gorup
Eduard, Našice; Hranilović Nikola, Žumberak; Janeš Dragutin, Vir je; Klauzer Djuro,
Otelac-Rumunjska; Kordiš Franjo, Majur-Kostajnica; Kovač Zvonimir, Visoko; Kubović
Emilijan, Kotor Varoš; Kujumdžijev Zlatko, Trgovište-Bugarska; Matezić Mihovil,
Kutjevo; Mihalik Albert, Simin Han, Tuzla; Nemčanin Josip, Bapska Vuka, Šid;
Ogulinac Stjepan, Kutjevo, Orešković Antun, Široka Kula, Gospić; Pilarić Zlatko,
Zagreb; Pleše Mihael, Kutina; Pötzl Oliver, Varaždin; Wehman Stjepan, Brod; Žugaj
Karlo, G. Bogičevci-Okučani; Žuljević Tomo, Banja Luka.


1943.


Čavdarov Ivan, Hadži Dimitrovo-Bugarska; Dekanić Ivan, Rokovci-Vinkovci; Dimitrović
Vladimir, Zagreb; Doric Ivan, Molve-Đurđevac; Eršeg Krešimir, Novi Marof;