DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 184     <-- 184 -->        PDF

tornih pila, žicara, skidera, kamiona i traktora) bilo na mehaničku ili kemijsku
preradu (energetski problemi, pogonski, radni i pomoćni strojevi).
Međutim polazeći od osnovne uloge strojarstva, koja je obilježena tendencijom
zamjene čovjekovog rada strojem te ubrzanjem i povećanjem ekonomičnosti
tehnoloških procesa, onda se strojarstvo ukazuje kao samostalno
izdvojeno područje naučno-istraživačke djelatnosti.


e) Ekonomik a ima u radu Instituta sličnu ulogu kao i strojarstvo
pa svaki zadatak i rezultate istraživanja stavlja na tezulju ekonomičnosti
polazeći od općih smjernica narodne privrede u našoj zemlji. Naročita joj
je važnost u tome, što na temelju poznavanja fluktuacije pojava i procesa
u ostalim privrednim granama može na temelju komparacija odrediti stepen
važnosti pojedinog zadatka za opći gospodarski prosperitet.


S obzirom na uslove samostalnog finansiranja Institut je do sada
u prvom redu rješavao operativne zadatke (investicioni programi, perspektivni
planovi, ekonomsko tehničke dokumentacije, ekspertize i instruktaže)
a tek u drugom redu zadatke znanstvenih istraživanja i to samo u toliko,
u koliko su naročito aktuelni u našem privrednom životu. Razumljivo, da
obrađivanje materija u okviru pojedinih odjela dobiva raznolike tehničke
forme već prema svrsi i opsegu postavljenog problema (elaborati, publikacije,
uputstva, kursevi, demonstracije i t. d.). U razdoblju od 1949—
1954. god. izrađeno je u Institutu većih elaborata, opsežnijih ekspertiza te
samostalnih publikacij a :


a) područje eksploatacije šuma 27
b) „ mehaničke prerade 49
c) „ kemijske tehnologije ....´ . 37
d) „ strojarstva 34
e) „ ekonomike 36


Institut je održavao specijalne tečajeve za mehanizaciju sječe i izrade
(motorne lančane pile, mehanizacija privlačenja i transporta) te za tehniku
vještačkog sušenja. Povrh toga su suradnici Instituta objavili svoje naučne
radove u domaćim i stranim stručnim glasilima i to: 1 (1949), 5 (1950),
29 (1951), 13 (1952), 13 (1953) i 9 (1954). Posebno mjesto u ovoj skupini
čine prijevodi najvažnijih aktuelnih radova iz inostrane literature, koji
se stavljaju na raspoloženje interesiranim ustanovama i poduzećima ili
ulaze u internu dokumentaciju Instituta. Godine 1950. je osnovan mjesečni
bilten »Drvna Industrija« za stručna saopćenja pretežno popularnog karaktera.
Tiraža se revije kreće oko 2.000 primjeraka.


Uloga ove ustanove u našoj drvnoj industriji nije bila predmet naročite
pažnje samo našeg državnog rukovodstva već je u vezi važnosti naše
šumske privrede u svijetu privukla pažnju međunarodnih faktora, napose
Ujedinjenih Nacija (Food and agricultural organisation »FAO« u Rimu).
Na osnovu ugovora između naše države i organizacije FAO (OUN) od


9. XI. 1951. (Accord suplementaire Nr. 4 entre l´organisation des nation
unies pour l´alimentation et l´agriculture et le gouvernement de Yougoslavie
pour l´octroi d´une assistance technique au gouvernement, Belgrade
le 9. Novembre 1951) Institut je primio jedan dio važnih aparatura i instalacija
za naučna istraživanja u vrijednosti od preko 32.000 dolara. Među
njima su od velikog značenja poluindustrijsko postrojenje za impregnaciju
drveta te uređaji za demonstracionu i eksperimentalnu sušaru. Tako je