DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 18     <-- 18 -->        PDF

6. Zaključak
Bilanca 10-godišnjeg rada na unapređenju sjemenske politike i službe,
a potom i proizvodnje sadnica, pozitivna je, naročito u svom teoretskom
dijelu. Kao prvi naredni zadaci, koje treba riješavati i dovršiti u narednom
deceniju, bili bi:


1. izdvajanje sjemenskih sastojina i stabala
2. utvrditi početnu fiziološku zrelost svih vrsta šumskog drveća, koje
kod nas dolaze — u raznim klimatskim zonama i nadmorskim visinama
3. utvrditi periodicitet fruktifikacije za sve važnije vrsti šumskog
drveća
4. u vezi s izdvajanjem sastojina ustanoviti i opisati rase, forme
i varijetete osnovnih vrsta šumskog drveća
5. odrediti areale osnovnih vrsta šumskog drveća kod nas i pronaći
optimume uspijevanja za njihove rase.
Uporedo s time trebalo bi nastaviti sa pojedinim specijalnim istraživanjima,
kao na pr. o utjecaju pojedinih faktora na fruktifikaciju stabala,


o faktorima koji utječu na ldijavost sjemena i t. d. Ovdje se napominje, da
je ing. R. Sarnaivk a vršio u Institutu za šumarska istraživanja ispitivanja
o utjecaju smolarenja na klijavost sjemena crnog, običnog i alepskog
bora, pri čemu je opet lučio smolarenje na živo i mrtvo. Prethodni
rezultati ovih istraživanja izneseni su u navedenoj radnji o intenzitetu klijanja
(1954), dok se glavni dio predmeta sprema za štampu.
Nadalje bi neophodno nužno bilo, da se napiše i štampa novo suvremeno
stručno djelo o šumskim rasadnicima, koje bi kao udžbenik i priručnik
sadržavalo najnovije tekovine sa područja proizvodnje šumskih
sadnica.


PROBLEM RAZVITKA I NJEGE MLADIH SASTOJINA BUKVE
I HRASTA KITNJAKA U NR HRVATSKOJ


Ing. Petar Dragišić


S
S
ječom starih bukovih i hrastovih sastojina prije i poslije 1945. god. pa
sve do danas između Save i Drave, Kupe i Une znatno su se povećale
površine mladih sastojina od 1—30 godina starosti. To su većim dijelom
mješovite a manjim dijelom čiste sastojine: bukve, hrasta, graba, brijesta,
jasena i kestena. Prema prikupljenim podacima površine mladih sastojina
starosti od 1—30 godina na ovom području iznose oko . . . 217.000 ha,
a daljnjim provađanjem dovršnih sječa, koje su u toku, ubrzo će dosti
iznos od ,,.... . 230.000 ha.


Prema uzrastu sastojina i vrsti uzgojnih radova: njezi mladika i čišćenju
od ukupne površine od 230.000 ha mladih šuma otpada:


na njegu pomlatka i mladika 105.000 ha,


na čišćenje 125.000 ha.


Stvarnu granicu između njege mladika i čišćenja t. j . gdje i kada poči


nje odnosno prestaje njega mladika, a gdje počinje čišćenje, nije moguće