DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 170     <-- 170 -->        PDF

94. H o r v a t I.: — Istraživanja o tehničkim svojstvima hrastovine, u rukopisu
pripremljeno za štampu.
95. H or vat I.: — Istraživanja o tehničkim svojstvima brestovine, u rukopisu
pripremljeno za štampu.
96. Horva t I. — Istraživanja o tehničkim svojstvima jasenovine, u rukopisu
pripremljeno za štampu.
97. špoljari ć Z. — Anatomska građa drva tilovine. Glasnik za šumske
pokuse, Zagreb- 1953.
98. B e n i ć R. — Istraživanja u odnosu između širine goda i učešća kasnog
drveta kod poljskog i običnog jasena. (Fraxinus angustifolia Vahl i Fraxinus excelsior
L.). Glasnik za šumske pokuse XI, Zagreb, 1953.
99. B e n i ć K. -— Istraživanja o učešću i nekim fizičkim svojstvima bijeli i
sriž poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl). Glasnik za šumske pokuse XI
(u štampi).
100. B e n i ć R. — Istraživanja o rasporedu nekih fizičkih svojstava drveta u
deblu poljskog i običnog jasena (Fr. angustifolia Vahl. i Fr. excelsior L.). Glasnik
za šumske pokuse XIII (u štampi).
101. Krpa n J. — Iskorišćenje bukovih trupaca za ljuštenje. šumarski list,
Zagreb, 1951.
102. Krpa n J. — Istraživanja higroskopske ravnoteže vlage uzduha i drveta.
Glasnik za šumske pokuse XI, Zagreb, 1953.
103. Krpa n J. — Istraživanja zasićenosti vlakanaca važnijih domaćih vrsta
drveta. Glasnik za šumske pokuse XII (u štampi).
104. Krpa n J.: — Untersuchungen über den Fasersätigungspunkt des Buchen-
Eichen-, Tannen- und Fichtenholzes, Holz als Roh- und Werkstoff, 13. Jhrg. H. 3,
Berlin 1954.
105. Krpa n J. — Odnos između utezanja i sadržaja vode u drvetu. Glasnik
za šumske pokuse XII (u štampi).
106. Krpa n J. — Odnos između širine goda, zone kasnog drveta i točke zasićenosti
(u rukopisu).
107. Krpa n J.: — Odnos između volumena pora i točke zasićenosti, u rukopisu.
108. Kišpati ć J. — Pokusi zaštite trupaca od prešlosti (crvenila, zagušenosti,
piravosti). Šumarski list, Zagreb, 1955.
109. Ugrenovi ć A. — Osnovi šumarske politike u SSSR. Šumarski list, Zagreb,
1946.
110. Vajd a Z. — Prilog poznavanju historije postanka našeg golog krša. Šumarski
list, Zagreb, 1954.
111. Neidhard t N. — Prilozi pitanju šumarskog studija, šumarski list, Zagreb,
1945.
112. Neidhar t N. — Studij šumarstva na Sveučilištu u Zagrebu, šumarski
list, Zagreb, 1952.
INSTITUT ZA EKSPERIMENTALNO ŠUMARSTVO


Ing. Horvat August (Zagreb)


P
P
odručje našeg krša — prema nepotpunim statističkim podacima — zauzima
površinu od 3,622.514 ha; to predstavlja 14,1% od ukupnog teritorija
FNRJ. Na cea 1,800.000 ha je djelomice ili potpuno uništen biljni
pokrov. Posljedica je takovog stanja, da su čitavi krajevi slabo ili posve
besplodni. Sa poljoprivredno-šumarskog gledišta oni su negativne stavke
u bilanci opće narodne privrede.


U socijalističkoj izgradnji naše zemlje nije se moglo pristupiti ravnomjernom
planiranju u podizanju životnog standarda a da se jednovremeno
ne pristupi i rješavanju pitanja melioracije tih krajeva, koje je tijesno


526