DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 17     <-- 17 -->        PDF

laži do zaključka, da na lošijem tlu, pri povoljnim uslovima svijetla i topline,
nastupa fiziološka zrelost drveća ranije nego na dobrom tlu. Sa C/N teorijom
u skladu je i ranije postavljena tvrdnja, da fruktifikacija počinje nakon
kulminacije visinskog prirasta. Isto tako bila bi u skladu sa C/N teorijom
i pojava, da biljka, koje je život ugrožen, donosi ranije plod, ako djelovanje
štetnih organizama sprečava uzimanje dušika, čime se stvara u
biljci povoljan omjer C/N za donošenje ploda.


Godina 1954. Ovo godište donosi opširnu raspravu ing. R. Sar n
a v k e: Intenzitet klijavosti kao efektivna vrijednost proklijalih sjemena.
Autor razmatra pitanje energije klijanja sjemena i dokazuje, da »energija
klijanja« nije nikakova komparabilna veličina i da nije matematski ispravno
postavljena. Ona ne vodi računa o vrijednosti dobivenih rezultata, jer se iz
nje ne vidi struktura klijanja za vrijeme samog procesa klijanja. Zbog toga
je potrebno računati sa »srednjim vremenom mirovanja« ili još bolje sa
»srednjim vremenom trajanja klijanja«. Ali na ovaj način dobijemo opet
nepotpune rezultate, koji ne sadrže u sebi broj zrna, koja su klijala. Da se
uklone ovi nedostaci, odnosno da se spoje pozitivne strane »energije klijanja
«, i »srednjeg vremena klijanja«, autor je pronašao novi način određivanja
efektivne vrijednost proklijalih sjemena,, koji s jedne strane računa
sa brojem proklijalih zrna, a s druge strane ovisi i o samoj strukturi klijanja
po danima. Ovako utvrđenu efektivnu vrijednost klijanja sjemena
nazvao je »intenzitetom klijavosti«. Daljim izlaganjem dolazi se do zaključka,
da niti uobičajena »klijavost sjemena« t. j . postotak klijavosti,
nije matematski ispravno izražen samo brojem proklijalih zrna u stanovitom
vremenu, već treba uzeti u račun u faktor, koji izrazuje strukturu
toka klijanja, kako bi se dobila klijavost kao kvalitetni faktor za ocjenu
sjemena. To se može postići samo računanjem intenziteta klijavosti. Zatim
autor čitav postupak razlaže statičkim računom iz mehanike i na taj način
dokazuje ispravnost svog računa izvedenog induktivnim putem.


I »šumarske novine« donijele su u 4 godine svog izlaženja razmjerno
dosta priloga iz oblasti sjemenarstva pisanih popularno za šumsko-tehničko
pomoćno osoblje. Tako je u nekoliko brojeva godišta 1954. i 1955. izašao
veliki članak ing. Brixy a »Općenito o sjemenu« sa nastavkom »Praktične
upute u sjemenarstvu«, u kojem je na jasan način opisano i protumačeno
sve, što treba znati o sjemenu, počam od cvatnje biljke pa do sabiranja
sjemena. Osim ovog »sjemenarskog kursa« izašlo je više manjih
članaka specijalne prirode, koje ćemo samo ukratko navesti:


Godina 1952. 1. 0 brzom ustanovljivanju klijavosti (metoda natriumselenit),
2. Ing. Be l tram : 0 kalcifikaciji rasadnika, 3. Ing. š teti ć
daje smjernice za odabiranje sjemenskih sastojina, 4. Ing. B. Tomiči ć
piše o sabiranju sjemena borovca.


Godina 1953. 1. Ing. Ruper t predlaže organizaciju tržišta šumskog
sjemena i sadnica putem izdavanja biltena. Nažalost ovaj prijedlog nije
ostvaren, premda je bio pozdravljen s više strana. 2. Ing. Piškori ć
opisuje novi način stratifikacije sjemena.


Godina 1954. 1. Ing. š af a r piše o proizvodnji sadnica i sadnji oraha,


2.
Ing. š tetić : Valjano sjeme — garancija bolje proizvodnje.
Godina 1955. Ing. š tetić : Mjere za kvalitetnu proizvodnju sadnica.