DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 164     <-- 164 -->        PDF

23.0 Općenito o šumarstvu
A. Ugrenović u jednoj svojoj studiji1 daje prikaz šume sa biološkog,
socialno-ekonomskog, utilizacijskog (tehnološkog) i historijskog aspekta.
U 1954. god. kod nas se ponovo pokreće pitanje jedinstvene šumarske terminologije.
A. Ugrenović piše o tom raspravu2 u kojoj iznosi svoje bogato
i dugogodišnje iskustvo na prikupljanju građe za »šumarski rječnik«.
23.1 Faktori staništa. Biologija
M. Gračanin u jednoj raspravi3 pisao je o odnosu između tipa šumske
flore (asocijacije) i tipa tla.
Anić — Mravljak J.´ pisala je o hranidbenoj sposobnosti tla u degradirano
j cenozi kitnjaka i graba.
Iz područja šumske entomologije napisao je Kovačević ž. cio niz rasprava
od kojih spominjemo: značaj jajnog parazita za prirodno suzbijanje
gubara5, o uzrocima masovnih pojava štetnika", o uši jelova izboja7, o ekologiji
smrekovog pisara8 i o čempresovom krasniku9. Androić M. pisao je


o topolinom gubaru1", otpornosti gubarevih gusjenica- prema Parathionu
i Pantakanu11, novom štetniku na borovima u Hrv. Primorju i Istri12, o
borovom četnjaku — gnjezdaru13, o utvrđivanju uspjeha suzbijanja gubara
aviometodomt3a. o suzbiianju borova rrelca gnjezdara13b, o uzrocima gradacija
nekih štetnih insekata13c, o smrdljikinom četnjaku13d, o novim aspektima
biološke borbe protiv štetnih insekata1:!e i o leukocitarnoj reakciji nekih
gusjenica na djelovanje insekticida Systox i HCH13t. Schmidt L. pisala je
o utjecaju
hrane na razvoj gubara14. Mikloš I. pisao je o jasenovoj pipi15.
Vidaković M. pisao je o anatomiji iglica nekih srodnih borova1", o vrsti
Pinus halepensis Mili17 i o oblicima crnog bora u Jugoslaviji18.
Zlatarić B. pisao je o nekim taksacionim elementima jele i bukve1",
efektima promjene fotoreriodizma kod nekih vrsta drveća20, problemu klasifikacije
stabala u sastojini21 i o oblicima nizinskog brijesta22.


Anić M. pisao je o šumskoj vegetaciji Istre i susjednih zemalja23, pitomom
kestenu na Cresu24, crnom boru u sjev. Velebitu25.


23.2 Uzgajanje šuma
Petračić. A. pisao je o bagremovim kolosjecima26, biološkim odnošajima
mješovitih sastojina crne johe i hrasta kitnjaka27, običnom jasenu u
Zagrebačkoj Gori28 (u zajednici s Anić M.), vitalitetu sadnica sofora29
i visinskom prirastu smrekovih stabalaca30.


Anić M. pisao je o izbojnoj snazi prikraćenih jasenovih biljaka31, uzgoju
sadnica, kanadske topole iz reznica32.


Horvat A. pisao je o uzgoju plutnjaka33, gustoći sadnje na degradiranom
kršu34 regresiji i progresiji šumske vegetacije i tala na kršu
(Kozjak)35, uzgoju sadnica lovora3", i uzgoju japanskog tunga u Južnoj
Dalmaciji37.


23.3 Iskorišćavanje šuma. Transport
Benić R. pisao je o ekonomičnosti u eksploataciji šuma39, ljetnoj i zimskoj
sječi jelovine u Gorskom Kotaru38, potrošku vremena za čišćenje debla
od grana i guljenje kore kod ljetne sječe jelovine u Gorskom Kotaru40,
radu i efektu motornih lančanih pila41.