DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 163     <-- 163 -->        PDF

nologija drveta«. II. izdanje udžbenika »Eksploatacija šuma« priređeno je
i predano za štampu već prije godinu dana. Nažalost taj udžbenik nije se
mogao štampati do danas radi pomanjkanja materijalnih sredstava.


Pored svog obimnog rada na izdavanju svog djela »Iskorišćavanje
šuma« prof. dr. A. Ugrenović izdao je 1947. godine, povodom stogodišnjice
šumarstva kod nas, knjigu »šuma i čovjek, čitanka za narod«, nadalje priredio
je za štampu i napisao uvodnu studiju djelu dr. F. Kresnika »Starotalijansko
umijeće gradnje gudačkih instrumenata«, koje je izašlo u izdanju
Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu 1951. U izdanju
Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti Ugrenović dr. Aleksandar
izdaje 1954. godine djelo »Arboretum Trsteno«.


U rukopisu pripremljen za štampu nalazi se i »šumarski rječnik« u 7
jezika. Ovaj rječnik sadrži preko 6000 termina iz šumarstva i drvne industrije
na srpsko-hrvatskom, engleskom, francuskom, talijanskom, njemačkom,
ruskom i latinskom jeziku.


Prof. dr. A. Petračić priredio je i predao za štampu II. izdanje svog
djela »Uzgajanje šuma« u dva sveska, I ovo djelo, koje je predano za štampu
prije gotovo tri godine nije izašlo do danas zbog pomanjkanja materijalnih
sredstava.


Prof. dr. N. Neidhardt izdaje svoje djelo »Osnovi geodezije« u 5 svezaka.
Do danas je izdano 3 sveska. U 3. svesku poglavlje »Osnovi fotogrametrije
i aerofototaksacije« izradio je Z. Tomašegović. U zajednici sa čubranićem,
Jankovićem i Macarolom prof. Neidhardt izdaje »Geodetski priručnik
« I. dio.


Prof. dr. M. Gračanin izdaje svoje djelo »Pedologija« u 3 sveska. 1. svezak
»Geneza tala« izašao je 1946. god., 2. svezak »Fiziografija tala« izašao
je 1947. god., a 3. svezak »Sistematika tala« izašao je iz štampe 1951. god.


Prof. ing. R. Fantoni napisao je i izdao 2 udžbenika: Opće strojarstvo
i Strojevi pilane.


Prof. ing. S. Flögl izdao je 1947. god. udžbenik »Građevna mehanika«,
1950. god. udžbenik »Gradnja mostova«. U štampi se nalazi novi udžbenik
»Gradnja cesta i željeznica«, ovaj udžbenik predan je na štampu pred gotovo
3 godine, do danas nije štampan zbog pomanjkanja materijalnih sredstava.


Prof. dr. ž. Kovačević izdao je dva udžbenika: Opća entomologija
i šumarska entomologija.


Dr. Krpan izdao je 1951. priručnik, »Furnir i šperploče« a dr. Benić
zajedno sa ing. S. Frančiškovićem 1949. god. priručnik »Motorne lančane
pile«.


čeović I. izdao je 2 udžbenika odnosno priručnika: Lovstvo, II izdanje
i Fazan.


23 Naučno-istraživački rad


Članovi šumarskog odjela u periodu od 1945.. do 1955. izradili su odnosno
štampali preko 100 naučno-istraživačkih radova.
Ovdje ćemo pokušati u kratko navesti važnije naučno-istraživačke
radove. Sve ove radove podijelili smo u nekoliko grupa.