DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 162     <-- 162 -->        PDF

— odgaja studente kao svijesne građane socijalističke zajednice;


— podiže naučni i nastavni podmladak i brine se za daljnje usavršavanje
šumarskih i drvno-industrijskih stručnjaka;
— organizira i provodi naučni i istraživački rad u svojim zavodima i
na svojim dobrima;


— svojim radom i suradnjom sa šumarstvom i drvnom industrijom,
naučnim, kulturnim i ostalim društvenim ustanovama i organizacijama u
zemlji i međunarodnom naučnom i stručnom suradnjom unapređuje šumarske
nauke i nastavu i pomaže privredni, kulturni i društveni razvitak
zemlje.
2. Rad šumarskog odjela
Ovdje ćemo pokušati prikazati rad Šumarskog odjela Poljoprivrednošumarskog
fakulteta u periodu od 1945. do 1955. godine. Svijesni smo da
ovaj prikaz ne može biti potpun, jer za takav prikaz nije bilo- na raspolaganju
ni dovoljno vremena ni dovoljno prostora.


Ukratko ćemo prikazati nastavu i naučno-istraživački rad članova Šumarskog
odjela.
Kod prikaza nastave ograničit ćemo se na kretanje broja studenata i
broja diplomiranih u periodu 1945.—1955. godine.
Nastavni planovi šumsko-gospodarskog i drvno-industrijskog odsjeka
prikazani su po. prof. dr. Neidhardtu N. u šumarskom listu 1952. godine.


Od radova izrađenih i publiciranih po članovima Šumarskog odjela u
periodu 1945.—1955. godine prikazat ćemo udžbenike i priručnike, te
naučno-istraživačke radove.


21. Nastava
Broj upisanih studenata i diplomiranih od 1945. do 1955. prikazan je
u tabeli broj 1.


Školska godina Broj upisanih Broj, diplon


studenata
1945/46 206 12
1946/47 324 21


v 1947/48 445 18
l«4!8/4´9 561 36
1949/50 502 49
1-950/51 363 46
1951/52 290 13
1952/53 242 98
1953/54 217 64
1954/55 274 83
1955/56 337 —


22. Udžbenici i priručnici
Od Oslobođenja do danas članovi Šumarskog odjela napisali su preko
20 udžbenika i priručnika.
Prof. dr. A. Ugrenović nastavio je rad na svojem djelu »Iskorišćavanje
šuma«. Kao 5. svezak tog djela izašao je 1947. god. udžbenik »Kemijsko
iskorišćavanje i konzerviranje drveta«, kao 6. svezak izašao je 1948. god.
udžbenik »Upotreba drveta i sporednih produkata šume«. U godini 1950.
prof. dr. A. Ugrenović izdao je II. izdanje svoga poznatog udžbenika »Teh