DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 161     <-- 161 -->        PDF

vlastitoj režiji kao i prodaju izrađenog drva lokalnom stanovništvu po ekonomskim
cijenama. Može se predviđati, da će u daljnjem razvitku šumarije
sve više eksploatirati drvne mase u vlastitoj režiji. Kao posljedica toga
javlja se potreba za zajedničkim poslovanjem šumarija sa područja jednog
ili više kotara radi stvaranja nekih zajedničkih predstavništava, biroa ili
agencija, za zajedničke nabavke, prodaje, zastupanja, stručna savjetovanja
i si. Očekuje se stoga, da će uskoro doći i do izmjene propisa o organizaciji
šumarske službe u ovom smislu.


RADOVI ŠUMARSKOG ODJELA POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKOG
FAKULTETA U ZAGREBU 1945—1955


Dr. Ivo Horvat — Zagreb


1. UVOD
^umarski odjel na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu je najSviši
šumarski nastavni zavod za NR Hrvatsku. On je ujedno i najstarije
šumarsko učilište na slavenskom jugu. Nastao je osnivanjem Gospodarskošumarskog
učilišta u Križevcima 1860. godine, šumarska nastava organizirana
je na Sveučilištu u Zagrebu 1897. godine, kada je osnovana šumarska
akademija pri Mudrovslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon
Prvog svjetskog rata 1919. god. šumarska akademija pretvorena je u šumarski
odjel Gospodarsko-šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


Za vrijeme okupacije u toku Drugog svjetskog rata pedagoški i naučnoistraživački
rad Poljoprivredno-šumarskog fakulteta odvijao se u vrlo skučenim
granicama.


Nakon Oslobođenja nastava na šumarskom odjelu reorganizirana je u
dva navrata. Ove reorganizacije imale su za cilj nastavu i rad na fakultetu
organizirati tako da najbolje odgovaraju potrebama šumarstva i drvne
industrije. U 1947. god. nastava na šumarskom odjelu razdijeljena je na
dva odsjeka: a) šumsko-uzgoini (biološki) i b) šumsko-industrijski (tehnički)
odsjek. Nakon mnogih diskusija unutar fakulteta i između fakulteta
i predstavnika šumarstva i drvne industrije, te na osnovu zaključaka prve
interfakultetske konferencije šumarskih fakulteta održane u Sarajevu 1951.
godine nastava je na šumarskom odjelu reorganizirana u dva odsjeka: a)
šumsko-gospodarski odsjek i b) drvno-industrijski odsjek. Reorganizacija
nastave zajedno sa nastavnim planovima za oba odsjeka odobrena je odlukom
Savjeta za prosvjetu, nauku i kulturu NR Hrvatske 1952. godine.
Drvno-industrijski odsjek ujedno je i jedini organizirani odsjek za izobrazbu
visoko-kvalificiranih stručnjaka za drvnu industriju u FNRJ Jugoslaviji.


Šumarski odjel Poljoprivredno-šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
ima zadatak da (čl. 3. Statuta Poljoprivredno-šumarskog fakulteta):


— sprema visokokvalificirane šumarske i drvno-industrijske stručnjake
uvođenjem studenata u teoretska i praktična znanja;
— uvodi studente u metode naučnog rada;