DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 16     <-- 16 -->        PDF

točni (barem za naše četinjače posve se slažu s rezultatima ispitivanja ing.


Panova u Bosni), pa je čudno, da su se umjesto njih do danas održali u


našim priručnicima njemački podaci, koji uopće ne odgovaraju našim kli


matskim prilikama.


Godina 1952. Dok su godišta 1949—1951 šumarskog lista ispunjena


uglavnom načelnim i teoretskim prilozima iz sjemenarstva, dotle se u 1952.


godine već opažaju plodovi sitnog, istraživačkog i praktičnog rada. Ing .


S. Brix y (str. 109) objavljuje rezultate mjerenja sjemenki pitomog
kestena, koje je izvršeno u Institutu za šumarska istraživanja, a iz kojih
se vidi, kakvom brzinom gubi sjeme pitomog kestena na težini, ako stoji
u suhoj prostoriji. Zaključak glasi: pitomi kesten treba odmah saditi po
dozrijevanju i to najbolje sa ježicama. Ing . Tomaševsk i (str. 164)
iznosi rezultate svog pokusa jesenske sjetve sjemena alepskog bora te
pledira za nastavak tih pokusa na široj bazi. Predviđa izvjesne prednosti
jesenske sjetve alepskog, crnog bora i čempresa u našim primorskim krajevima.
Ing . Brix y (str. 245) donosi praktične upute za sakupljanje
i spremanje hrastovog žira, a na str. 465. objavljuje nacrt i opis modificirane
klupice za radove u rasadnicima, Ova je klupica izrađena u Institutu
po zamisli ing. Brixya i njome se postizava ušteda na vremenu do 12%,
a osim toga dobiva se na kvaliteti radova kod plijevljenja i prašenja gredica,
dok se i radnici upotrebom klupice manje zamaraju.
Godina 1953. Ing . Tomaševsk i (str. 50) uspoređuje rezultate
trušenja smrčevih češera na samcu i u primitivnoj trušnici te dolazi do zaključka,
da je trušenje na suncu bolje i ekonomičnije nego u primitivnoj
trušnici. Jedino je energija klijanja sjemena, dobivenog trušenjem na
suncu, bila nešto manja od energije klijanja sjemena dobivenog u trušnici.
Ing. 0. Piškorić (str. 169) iznosi rezultate pokusa, kojima je ustanovljeno,
da je kod krupnijeg sjemena hrasta plutnjaka i oštrike veći postotak
klijavosti i veća energija klijanja nego kod sitnijeg sjemena, Isto
tako je visinski prirast biljaka iz krupnog sjemena jači. Ing . Jovanče vi
ć (str. 223) donosi podatke o kvalitativnim svojstvima sjemena i plodova
za velik dio mediteranskih vrsta drveća. Podaci su rezultat ispitivanja
Instituta za eksperimentalno šumarstvo Jugoslavenske akademije znanosti


— Arboretum Trsteno. Ing . Glava č (str. 323) piše članak: Neki problemi
fruktifikacije i G/N teorija. Nadovezujući na ranije članke ing. P an
o v a i š p i r a n c a, koji su postavili neka otvorena pitanja fruktifikacije
šumskog drveća, ing. Glavač se naročito zadržava na pitanju utjecaja
boniteta tla na početak fruktifikacije, zatim na pitanju odnosa između visinskog
prirasta i rađanja sjemenom, te na pitanju utjecaja raznih povreda
i smetnji na fruktifikaciju šumskog drveća. Ističe složenost ovih pitanja,
jer u prirodi djeluje istodobno više faktora, koji čine mnoge kombinacije,
a svaka se kombinacija drukčije ispoljava na pojedinom individuu — stablu.
Tako zvana C/N teorija nastoji protumačiti izmjenu plodonosnih i neplodnih
godina različitim omjerom ugljikohidrata (C) i dušika (N) u biljnom
tkivu. Velike količine jednog ili drugog ne pogoduju fruktifikaciji, već samo
jedan povoljan omjer t. j . više (ali ne premnogo) ugljikohidrata, a umjereno
dušika. To je dokazano kod zeljastih biljaka i kod nekih voćaka. Međutim
još se do danas ne zna koji je omjer C i N potreban, za pojedine vrsti
šumskog drveća (jer nije za sve jednak), i nije još utvrđeno u kojem
obliku (stanju) utječu dušik i ugljikohidrati na fruktifikaciju. Autor do