DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 154     <-- 154 -->        PDF

gospodarstava saveznog-, republikanskog i mjesnog značaja, i to kao privredna
poduzeća. Ova je uredba propisala još i to, koje se šume i šumska
zemljišta smatraju općenarodnom imovinom. Prema tom propisu imalo se
smatrati općenarodnom imovinom šume i šumska zemljišta biv. »Državnog
šumskog erara«; biv. banovinske, kotarske, općinske, gradske, seoske
šume i šumska zemljišta; ekspropriirane i konfiscirane šume i šumska zemljišta,
koje ne će biti upotrebi jene u dodjeljivanje i zamjenu; državna
zamljišta za koja se utvrdi, da imaju značaj šumskog zemljišta.


Na temelju propisa ove savezne uredbe počelo se u republikama organizirati
šumarstvo u njenom smislu, pa je već prije donošenja naprijed
spomenute Uredbe o organizaciji šumarske službe u NRH došlo do promjena
u Hrvatskoj. Rješenjem Ministarstva poljoprivrede i šumarstva
(šumarstvo) od 28. III. 1947. broj 4349. osnovana je Glavna direkcija
šumskih gospodarstava kao organ Ministarstvaa poljoprivrede i šumarstva
NRH i kao administrativno-operativni rukovodilac šumskih gospodarstava
republikanskog značaja. Istodobno su formirana i republička šumska
gospodarstva.


Glavna direkcija šumskih gospodarstava legalizovana je Uredbom o
osnivanju Glavne direkcije šumskih gospodarstava.21


Šumska gospodarstva kao privredna poduzeća republikanskog značaja
osnovana su formalno tek Rješenjem Predsjedništva Vlade NRH br.. 12959
od 6. VIII. 1947. i to:


Šumsko gospodarstvo »Papuk« u Osijeku


„ „ »Spačva« u Vinkovcima


„ „ »Garjevica« u Bjelovaru


„ „ »Psunj« u Novoj Gradiški


„ „ »šamarica« u Sisku


„ „ »Gorski Kotar« u Delnicama


„ „ »Kapela« u Go-spiću


„ „ »Viševica« u Sušaku


Republička uredba o organizaciji šumarske službe u NRH regulirala je
ista pitanja kao i savezna.


Ni savezna ni republička uredba o organizaciji šumarske službe nisu
odredile, koje su šume i šumska zemljišta općenarodne imovine saveznog,
koje republikanskog, a koje mjesno-lokalnog značaja. To je pitanje riješeno
Ukazom22 Predsjedništva Prezidijuma Sabora NRH. Ovim su Ukazom
proglašene


I. kao šume republikanskog značaja:
šume biv. drž. erara, biv. imov. općina, biv. posjed biskupija, vlastelinstva,
Prve hrvatske štedionice, biv. zemlj. zajednica, biv. gradske općine,
poduzeća, biv. patronatske šume rimokatol. biskupa, manastira;


II. kao šumske površine republičkog značaja radi provedbe pošumljavanja
i melioracije kraških površina te u svrhu zaštite javnih interesa i
unapređivanja kraške privrede:
sve opustošene šume, šikare, bujadnice, vrištine, kamenjari i goli krš
te u njima uklopljene šume i kulture na području oblasti Dalmacije te kotareva
Gospić, Perušić, Donji Lapac, Tit. Korenica, Gračac, Otočac, Brinje,


21 Narodne novine broj 73 od 15. VIII. 1947.
22 Narodne novine broj 82 od 13.´ IX. 1947.