DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 153     <-- 153 -->        PDF

Pored oblasnog odbora za Istru u Labinu, postojao je u Hrvatskoj još
jedan oblasni odbor, i to za Dalmaciju u Splitu, ali o organizaciji šumarstva
u toj oblasti nije bilo raspoloživih podataka.


U god. 1946. vrši se promjena u organizaciji šumarstva. Izdvaja se
uprava državnih i imovnih šuma iz kompetencije kotarskih narodnih odbora
te se ponovno organiziraju šumarije.17 Za šume veleposjeda postavljaju se
privremeni upravitelji. Stručna uprava šuma zemljišnih zajednica ostaje
kod kotarskih narodnih odbora.


Prema elaboratu o reorganizaciji šumske privrede na području Okružnog
narodnog odbora Daruvar od 26. IX. 1946. vidi se, da su u jeseni
1946. posebni izaslanici Ministarstva poljoprivrede.i šumarstva (šumarstvo
NRH obilazili narodne odbore radi ponovne reorganizacije šumarstva,
a u vezi sa tada donesenim saveznim zakonom o narodnim odborima. Tom
prilikom su ponovno ukinute šumarije, a osnovani reviri sa nadlugarom ili
podšumarom na čelu. Reviri su neposredno podređeni kotarskom narodnom
odboru. Razlozi za ovu reorganizaciju bili su u tom, što se tada smatralo
u ministarstvu, da se stručna uprava putem šumarije udaljila od narodnih
odbora i nije imala dovoljno povezanosti sa narodnim vlastima. Razvila se
suvišna administracija, koja je opterećivala šumarske stručnjake i sprječavala
njihov odlazak i rad na terenu, šumarski stručnjaci imali su ući u
šumarski odsjek kotarskog narodnog odbora, a na terenu su ostali revirnici
i lugari. Revirnik se nije imao baviti administracijom, već kontrolirat
rad lugara i održavati kontakt sa mjesnim narodnim odborima.


16. VIII. 1946. godine donijela je Vlada NRH Uredbu o razgraničenju
nadležnosti između Ministarstva poljoprivrede i šumarstva NRH i Ministarstva
industrije i rudarstva NRH.18 Ovom je uredbom bilo određeno, da
iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede i šumarstva prelazi u nadležnost
Ministarstva industrije i rudarstva čitava eksploatacija šuma od sječe do
prerade glavnih šumskih prihoda, proreda, sušaca i kalamiteta te mehanička
i kemijska prerada drva, a u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede
i šumarstva ostaje upravljanje, uzgajanje, podizanje i uređivanje šuma te
stručna šumarska kontrola nad eksploatacijom šuma.
Ranijih propisa o nadležnosti Ministarstva poljoprivrede i šumarstva
nije objavljeno, ali se iz prednjeg vidi, što je sve bilo u nadležnosti tog
ministarstva.


Nove promjene u organizaciji šumarstva nastaju u 1947. godini. Te je
godine Vlada NRH donijela Uredbu o organizaciji šumarske službe.19 Ova
je uredba donesena na temelju istovljetne savezne uredbe20 iz 1946. godine.
Savezna je uredba propisala nadležnost saveznog i republičkih ministarstava
poljoprivrede i šumarstva kao i nadležnost narodnih odbora u oblasti
šumarstva, pa je to prvi pravni propis poslije Oslobođenja, koji je regulirao
pitanja iz organizacije šumarstva. Najznačajnije su dvije novosti u
ovoj uredbi: prvo, što šume općenarodne imovine dijeli po značaju na savezne,
republikanske i lokalne; drugo, što za neposredno upravljanje šumama
općenarodne imovine osniva privredne organe pod nazivom šumskih


17 Ing. K. Benić: Pola godine rada šumarstva brodskog okruga. Šumarski- list
oktobar-novembar 1946., str. 169.


18 Narodne novine broj 109 od 22. VIII. 1946.


19 Narodne novine broj 56 od 19. VI. 1947.


20 Službeni list PNRJ broj 106 od 31. XII. 1946.