DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 152     <-- 152 -->        PDF

Poslije Oslobođenja izdaje Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva (šumarstvo)
FDH okružnicu broj 996 od 25. VI. 1945., kojom se udaraju prvi
temelji u organizaciji neposrednog upravljanja šumama. Tom okružnicom
se određuje, da se kod kotarskih narodno-oslobodilačkih odbora, na čijem
se području nalaze terenske ispostave (bivše šumarije) osnuju odjeli za
šumarstvo, a kod odbora bez ispostava samo odsjeci u sklopu gospodarskih
odjela. Kod Okružnih narodno-oslobodilačkih odbora osnovani su Odjeli
šumarstva, na čelu sa pročelnikom — članom Izvršnog odbora ONOO-a.
Odjeli za šumarstvo imali su rukovodstvenu, upravnu i nadzornu funkciju.
Kod Odjela šumarstva onih okružnih odbora, na čijem području su šumarski
poslovi mnogovrsniji i jače razvijeni (Banija, Kordun, Gorski Kotar,
Lika, Bjelovar, Nova Gradiška, SI. Brod, Virovitica i Osijek) određeno je,
da se organiziraju u tri odsjeka: opće-upravni, nadzorno-gospodarski i taksaeioni.
Uz ovu okružnicu dostavljena su narodnim odborima i detaljna privremena
uputstva o djelokrugu odjela šumarstva ONOO-a, šumarskih
odjela, odnosno odsjeka KNOO-a i ispostava, Mjesnih NOO-a po sektoru
šumarstva te uputstva o djelokrugu i dužnostima šumarskog tehničkog
pomoćnog osoblja.


Istom okružnicom se obrazlaže potreba odvajanja poslova oko iskorišćavanja
šuma u šumsko-industrijske svrhe od rukovodstvene i nadzorne
funkcije državne vlasti. Najavljuje se osnivanje zemaljskog šumskog poduzeća
za eksploataciju šuma i drugih poduzeća za preradu drva na velikim
šumsko-industrijskim postrojenjima i prodaju šumskih proizvoda. Narodni
odbori vodit će, kaže se, brigu oko snabdijevanja lokalnih potreba na drvu
i sastavljati planove ´za iskorištavanje šuma za industrijsku preradu po
poduzeću i za lokalne potrebe.


Zemaljsko šumsko poduzeće osnovano je 10. XI. 1945.16


Zadatak poduzeća je bio, da na komercijalnoj bazi iskorišćiva šumske
proizvode u šumama na području NRH, iste prerađuje i prodaje u zemlji
i inozemstvu. Poduzeće nije isključivalo privatnu inicijativu u šumskoj privredi.
U temeljnu glavnicu poduzeća ušao je sav pokretni i nepokretni
inventar, koji je bio svojina države, a koji je služio za režijsko iskorišćivanje
šuma i kojim su rukovodili narodni odbori. Poduzeće je preuzelo u
privremenu upravu i sav pokretni i nepokretni inventar imovnih općina,
koji je služio za režijsko iskorišćivanje šuma, do konačnog rješenja pravnih
odnosa imovnih općina. Poduzeće je vršilo samo izradu šum. proizvoda
u šumi i njihov izvoz do javnih saobraćajnih sredstava, dok sva daljnja
mehanička i hemijska prerada pripadala je u nadležnost Ministarstva industrije,
koji ju je vršio putem poduzeća Sind (Slavonska industrija drva),
Goprid (Goransko-primorska industrija drva), Lička industrija drva, Našička
d. d., Drach d. d., Gutman Belišće d. d.


Privremenu organizaciju šumarske službe u svom Odjelu šumarstva i
šumske industrije propisao je Oblasni Narodno-oslobodilaeki odbor za Istru
Pravilnikom od 31. X. 1945. br. 1260. Osnovana su tri odsjeka: 1. opći,


2. za čuvanje i unapređenje šuma i lova i 3. za iskorišćavanje šuma i za
šumsku industriju. Detaljno je određen djelokrug svakog odsjeka kao i
Oblasne šumske ispostave u Livadama te odjela poljoprivrede i šumarstva
kotarskih, gradskih i mjesnih narodno-oslobodilačkih odbora.
16 Uredba o osnivanju Zemaljskog šumskog poduzeća — Narodne novine broj
68 od 14. XI. 1945.