DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 15     <-- 15 -->        PDF

(str. 384) donosi opis vlastitog kapilarnog klijala, izrađenog u tri varijante.
Naročito je značajna treća varijanta, jer se u tom klijalu može prosuditi
klijavost sjemena u zemlji. Ing . I. Soljani k (str. 341) objavljuje
članak s podacima o broju sjemenaka pojedinih vrsta u 1 kg i daje formulu
za izračunavanje količine potrebnog sjemena po jedinici površine u rasadniku
i na terenu. Isti autor u drugom članku (str. 313) zagovara prethodnu
obradu šumskog zemljišta kod pošumljavanja i dokazuje njezine prednosti:
zemljište dobro pro mrzne, prozrači se, postane rastresito, zadržava vlagu,
te svim time postane povoljno za rad mikroorganizama, bakterija i gljiva,
što znači: stvaraju se uslovi za aktiviranje glavnih fizičkih svojstava šumskog
zemljišta. Ing. Soljanik nije prijatelj stratifikacije sjemena radi poteškoća
u provođenju i problematičnog uspjeha, već preporuča sjetvu svježeg
sjemena odmah po dozrijevanju. Takva sjetva zamjenjuje stratifikaciju.
Ing. špiranec (str. 321) u članku »0 količini proizvedenih
biljaka iz sjemena« ukazuje na razliku u količini biljaka dobivenih iz sjemena
u klijalu kao i istoga sjemena posađenog u zemlji. Ističe potrebu ispitivanja
vanjskih faktora, koji utječu na smanjenje postotka klijavosti u
zemlji, prema onom u klijalima i smatra, da bi šumarski instituti trebali
vršiti u tom pravcu ispitivanja, kako bi operativa dobila praktične a ne
laboratorijske podatke o postotku klijavosti pojedinog sjemena.


Godina 1951. Prof. dr. Anić (str. 51) piše članak: Nekoliko misli
u prilog unapređenju naše šumske produkcije. Najprije ističe, da je sjemenarstvo
i rasadničarstvo jedno od osnovnih mjerila u stepenu razvitka
šumarstva neke zemlje, i da sjemenarska i rasađničarska služba kod nas
nije na potrebnoj visini. Ispitivanje valjanosti sjemena spada u djelokrug
instituta, koje treba za tu svrhu što prije osposobiti. Autor nadalje pledira
za osnivanje sjemenarskih poduzeća, koja bi se bavila uređenjem trušnica
i skladišta, organizacijom skupljanja, čišćenjem, trušenjem, spremanjem
i otpremom sjemena i plodova, kao i uzgojem i otpremom sadnica. Dalje
se u članku govori o potrebi izlučivanja sjemenskih baza i o principima,
kojima se kod toga posla treba rukovoditi. Upozoruje na važnost dobrog
i ispravnog postupka kod sakupljanja sjemena i daljeg rukovanja s njim,
te konačno daje načelne upute za proizvodnju i uzgoj dobrih šumskih sadnica.
Ing . J. Bati ć (str. 378) objavljuje rezultate svog pokusa sjetvom
običnog (poljskog?) jasena, koji potvrđuje mišljenje ing. Soljanika, da je
jesenska sjetva ovog sjemena bez stratifikacije bolja nego proljetna nakon
stratifikacije, jer je u prvom slučaju dobio bolje i jače razvijene biljke.
Ing. M. špiranec (str. 213) u članku »Još o početnoj fiziološkoj zrelosti
šumskog drveća« nastavlja razmatranje ing. Panova u njegovim člancima
iz 1949. i 1950. godine uglavnom teoretski o faktorima, koji utječu na
raniju ili kasniju fruktifikaciju šumskog drveća. Predlaže način za prikupljanje
podataka sa terena, po kojem bi u roku od 5 godina imali definitivne
podatke o početku fruktifikacije (po klimatskim pojasima i nadmorskim
visinama). Upozoruje, da bi se iz tih podataka mogla načiniti analiza, koja
bi možda mogla objasniti nepoznate faktore, koji utječu na fruktifikaciju.


(Od članka je već prošlo gotovo 5 godina, ali se nažalost nije počelo raditi
na prikupljanju podataka, pa je i opet izgubljeno dragocjeno vrijeme). U
članku se navodi zanimljiva činjenica, da je poznati šumar i stručni pisac
Josip Ettinge r još 1893. godine objavio u šumarskom listu podatke


o godinama prvog uroda šumskog drveća. Ti podaci izgleda da su prilično
371