DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 145     <-- 145 -->        PDF

današnjih tvornica na Rijeci i Sušaku (8.000 m3) već i projektiranog proširenja
tvornice namještaja u Varaždinu (1.500 m3) i nove industrije šperploča
i panela u Vrginmostu (3.500 m3). Najveći se manjak ukazuje kod
sirovine za proizvodnju šibica , jer tvornica u Osijeku za kapacitet od


60.000 sanduka treba godišnje oko 12.000 m3 a raspolaže s tek 3.827 m3.
Do sada je ova tvornica pokrivala ovaj manjak dijelom iz pilanske oblovine
a djelom putem nakupa u privatnom sektoru. Pošto je međutim tvornica
osnovala vlastite plantaže kanadske topole u blizini Osijeka, postoji vjerojatnost,
da će u skoroj budućnosti moći ne samo održati već i proširiti svoju
produkciju.
Iz navedenih podataka o veličinama komadnog otpatka izlazi, da postoje
uslovi osnivanja tvornica ploča vlaknatica, iverica i iverastih
vlaknatica. Na podlozi sirovinskih baza možemo već sada
odrediti širu lokaciju novih pogona, i to za:


a) vlaknatice (8.0001.) Ogulin,


b) iverice (18.600 m3) Rijeka, Sisak, Slavonski Brod i Đurđenovac,


c) iveraste vlaknatice (2.200 m3) Vrginmost i Ogulin.


. Sa stanovišta potrajnosti šumske proizvodnje ovi produkti imaju veliko
značenje. Oni dolaze kao zamjena deficitarne jelovine, a povrh mnogostručnosti
upotrebe imaju još i tu prednost, da sirovina za njihovu produkciju
ne pada na teret postojećeg šumskog fonda, već štoviše doprinosi
njegovom boljem korišćenju.


U kemijskoj je preradi važno promotriti perspektivu destilaci j e,
kod koje ne postoji manjak na sirovini, jer ona koristi uglavnom manje
vrijedno drvo, pretežno iz prorednih sjekova. Za destilaciju stoji na raspoloženju
godišnjih 54.000 m3, a to je dovoljno koliko za alimentaciju današnje
tvornice u Belišću (7.0001) toliko i za podizanje nove tvornice u
Bakru (7.0001). Kod fabrikacije celuloz e raspoloživu sirovinu etata


203.500 m3 treba smanjiti za iznos bukovog celuloznog drveta (150.700 m3),
da bi se dobila zaliha četinjača i mekih listača od svega 52.800 m3. Ako se
ovoj količini dodaju pilanski komadni otpaci četinjača (14.000 m3) te četi