DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 142     <-- 142 -->        PDF

produkciju. Ali treba odmah naglasiti, da sav taj napredak nalazimo uglavnom
kod mehaničke prerade, dakle samo kod jedne grane industrijske djelatnosti.
Kemijska prerada, osim impregnacije, kolofonija i terpentina, pokazuje
padanje, naročito kod suhe destilacije i celuloze, gdje nakon rata
uopće nije bilo proširenja niti novih kapaciteta. Znači, da je industrijski
progres jednostran, i sa stanovišta integralnog korišćenja drveta, nepovoljan.
Ta njegova negativna strana postaje još očitija, ako ga prosuđujemo
u odnosu na opseg izvršenih sječa. Tu bismo mogli konstatirati, da
od cjelokupne posječene mase dolazi na industrijsku preradu manje od 30%,
a na neprerađeno drvo (napose na ogrev) otpada preko 70%. Prirodno je,
da naša neracionalna potrošnja drva, zatim prevaga pilanarstva i mehaničke
prerade, dovodi čitavu industriju u sve veće protuslovlje s kapacitetom
današnje degradirane strukture šumskog fonda.


OPĆA PERSPEKTIVA


S obzirom, da se gromadni godišnji prirast svih šuma u NR Hrvatskoj
računa s okruglo 4,2 mil, m3, to se predviđa, da bi se sječivi godišnji etat
u razdoblju 1952—1972 morao kretati u visini od 3,8 mil. m3 totalne mase.
Kod te visine postoji vjerojatnost, da bi se u najkraćem roku mogao
nadoknaditi postojeći manjak iscrpljenih drvnih zaliha. Od te mase stoji
na raspoloženju za pilansku preradu svega 774.990 m3 oblovine.
Kako ukupni kapacitet pilana premašuje godišnje 1,5 mil. m3, izlazi evidentno,
da među postojećim potencijalom drvne industrije, odnosno njezine
najjače grane s jedne strane i potrajnosti sirovinske baze s druge strane,