DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 14     <-- 14 -->        PDF

tome da li su ta dostignuća prihvatljiva za naše prilike. U posljednjih
10 godina krenulo je u tom pravcu na bolje. Listajući samo šumarsk i
lis t od 1945. naovamo, vidimo gotovo u svakom godištu po koji prilog
iz područja sjemenarstva.


Godina 1945. Te je godine izašao samo jedan broj šumarskog lista,
u kojem ima historijat i opis šumskog vrta Poljoprivredno-šumarskog
fakulteta u Zagrebu s pregledom biljaka, koje se u njemu uzgajaju, i o
količinama proizvedenih sadnica.


Godina 1946. donosi kratak prikaz koristi od bukovog sjemena kao
stočne hrane i industrijske sirovine za dobivanje jestivog i rasvjetnog ulja.
Godina 1947. Ing . Soljani k (str. 86) opisuje novi model klijala
za šumsko sjeme.


Godina 1948. Ing. Stankević (str. 180) piše o određivanju količine
sjemena za sjetvu u rasadnicima te donosi formule za izračunavanje
faktičnog postotka klijavosti na terenu na temelju poznatog postotka klijavosti
utvrđenog laboratorijskim putem.


Godina 1949. Ova godina donosi važnu raspravu ing . A. Pan o v a
(str. 334,407): Načelna razmatranja Oi fruktifikaciji šumskog drveća, u
kojoj se ukazuje na poraznu činjenicu, da mi nemamo vlastitih podataka


o početku fruktifikacije pojedinih vrsti šumskog drveća, o periodici tetu
punog uroda, o intenzitetu i frekvenciji u intervalima između godina punog
uroda. Služimo se stranim podacima, koji ne odgovaraju našim prilikama,
stoga autor traži, da se započne s ispitivanjem početka i periodiciteta fruktifikacije
šumskog drveća.
Godina 1950. naročito je bogata prilozima iz sjemenarstva. Ing . P a-
no v (str. 346) objavljuje drugi dio svoje rasprave pod naslovom: 0 fruktifikaciji
naših četinjara, u kojem donosi podatke svojih opažanja o početku
fruktifikacije za smrču, jelu, obični i crni bor. Ovim podacima dokazuje
opravdanost postavki u svom članku iz 1949. godine. Ing . Beltra m
(str. 151) donosi kratak opis nove ručne sijačice za sve vrsti šumskog sjemena
osim onog najkrupnijeg (kestena, hrasta, oraha). Sijačica služi za
izravnu sjetvu na nekamenitom i malo zakorovljenom terenu. Olakšanjem
posla radniku znači ona racionalizaciju u oblasti pošumljavanja. Ing . š a-
f a r (str. 339) tumači rezultate Mičurinovih pokusa iz kojih izlazi, da se
stabla posve razviju i stabiliziraju nasljedne osobine tokom 5—10 godina
nakon početka fruktifikacije. Zbog toga bi sjeme za uzgoj mladih biljaka
trebalo sakupljati tek nakon toga roka od 5—10 godina, a ne prije, jer se
tada nisu još ustalila nasljedna svojstva, pa ne znamo, kakvo ćemo potomstvo
dobiti iz tog sjemena. Ing. Boris Zlatarić (str. 427) objavljuje
veliki članak: Neka osnovna pitanja sjemenarske politike u šumarstvu.
U njemu najprije rašeišćuje pojmove »vrsta«, »rasa« i »provenijencija
«, zatim daje prikaz razvoja radova na selekciji sjemena u inozemnom
šumarstvu, naročit» Švedske, USA, Engleske i SSSR-a, gdje se u tom pitanju
najdalje došlo. Konačno postavlja zadatke naše sjemenarske politike u
ovih pet točaka: 1. odrediti areale osnovnih vrsta šumskog drveća kod nas,


2. unutar osnovnih vrsta opisati rase, forme i varijetete i odrediti im uzgojna
i tehnološka svojstva´, 3. naći optimume uspijevanja tih forma,
4. izlučiti sjemenske sastojine obzirom na dobre rase i odrediti režim u tim
sastojinama, 5. odrediti područja, koja će se iz pojedinih sjemenskih sastojina
snabdjevati sjemenom odnosno sadnicama. Ing . Iv o Podhorsk i