DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 136     <-- 136 -->        PDF

*


toga je 1954. god. stavljena u pogon nova pilana u Belišću (kod Osijeka).
U toku Petogodišnjeg plana, pod diktatom potreba obnove zemlje i industrijske
izgradnje, drvna se industrija (zadržavajući predratnu strukturu,
dakle naročito hipertrofirana pilanama) orijentira na eksport radi pribavljanja
deviznih sredstava. U tome i leži historijski ulog korištenja naših
šuma kod podizanja privredne moći koliko hrvatskih toliko i ostalih južnoslovenskih
zemalja.


Narodno oslobođenje donosi krupne reforme, od kojih je najvažnije
eksproprijacija industrijskih poduzeća. Slijedeći potrebe opće narodne privrede,
prvih se godina često mijenjaju organizacione forme drvno-industrijskih
poduzeća. Sve do 1952. godine administrativno-operativno rukovodstvo
državnim poduzećima vrši bivše Ministarstvo drvne industrije, kasnije
Glavna direkcija, sa sjedištem u Zagrebu. Veliki se zahvat 1952. godine
provodi u ciljiž ostvarenja načela upravljanja od strane radnih kolektiva
i dovodi do ukidanja Glavne direkcije. Vrhovnu instancu dalje od 1953. g.
predstavlja Državni sekretarijat za´poslove narodne privrede, ali je njegova
nadležnost stegnuta samo na poslove regulativnog karaktera i osiguranje
tehničke inspekcije. Uza sve te, uglavnom administrativne promjene,
osnovni oblik pojedinih kategorija industrijskih poduzeća ostaje u suštini
nepromijenjen sve do 1949. godine na ovamo. Od osnovnih su kategorija
najvažnije četiri, i to:


1. Industrijski kombinati, koji unutar određenog šumskog
područja kao sirovinske baze uključuju sve poslove eksploatacije i primarne
prerade te povrh toga niz pogona finalne proizvodnje. Takvi su: B e 1 i š ć e
(pilana, tvornice parketa, namještaja, bačava, drvne vune, tanina i suhe
destilacije; zapošljuje oko 2.500 radnika), Đurđenova c (pilana, tvornice
parketa, namještaja, bačava, tanina i galanterije, kamenolom), Viro vitic
a (pilana", tvornice namještaja i galanterije), Slavonsk i Bro d
(pilana, tvornice parketa, furnira, namještaja i galanterije), Nov a Gradišk
a (pilane u Novoj Gradiški i Okučanima, tvornice namještaja u
Novoj Gradiški i kamenolom u Okučanima; zapošljuje oko 3.000 radnika),
Pakra c (pilana i galanterija), Novosele c (pilane u Novoselcu i Garešničkom
Brestovcu, tvornica građevne stolarije u Garešničkom Brestovcu,
namještaja i galanterijske robe u Novoselcu te kamenolomi u Brestovcu i
Novoselcu; zapošljuje oko 1.500—1.600 radnika), Sisa k (pilane u Turopolju
i Sisku, tvornice furnira i tanina; zaposluje oko 3.000 radnika),
Karlova c (pilana, tvornice parketa i galanterije; zaposluje oko 1.500
radnika). Oguli n (pilane u Ogulinu, Josipdolu, Plaškom i Drežnici, najveća
tvornica sanduka u republici, galanterija u Ogulinu; zaposleno oko
2.000 radnika), Delnic e (pilane u Prezidu, Gerovu, Tršću, Delnicama,
Lučicama, Crnom Lugu, Mrkoplju, Vratima i u Ravnoj Gori, tvornice sanduka,
namještaja i galanterija u Ravnoj Gori), Rijek a (pilane u Klani
i Pećinama kod Sušaka), Nov i Vinodo l (pilana u Brezama, tvornice
sanduka i namještaja u Novom i Bribiru) i Sen j (pilane u Alan-Vodicama,
Senju i Stinici, tvornica namještaja u Senju).
2. Samostalne tvornice za proizvodnju jednog određenog
artikla bilo finalnog bilo polufinalnog, ali izvan sastava industrijskih kombinata.
Od ovih su najvažnije tovrnice namještaja Zagre b i Osijek ,
zatim tvornice savijenog pokućstva Varaždi n (750 radnika) i Vrbov sk
o (600 radnika) te O s i j e k (blizu 1.000 radnika). Od ostalih je važna