DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 135     <-- 135 -->        PDF

LITERATURA:


1. A ni e Dr. Milan : Sociologija bilja i njena važnost za hrvatsko šumarstvo.
H. Š. 1. 10—12/1943.
2. Gjuki ć ing . Dušan : Primjena aerofotogrametrije kod uređivanja
šuma. Š. 1. 5—6/1955.
3. Klepa c Dr. Dušan : Tablice postotka prirasta. Š. 1. ´9—10/1954.
4. Pipa n D r. Rudolf : 0 uređivanju šuma u Sloveniji. Š. 1. 11—12/1954.
5. Smilaj ing. Ivan: Savjetovanje o službi uređivanja šuma u NR HrvatŠ.
1. 5—6/1954.
DRVNA INDUSTRIJA U NR HRVATSKOJ


Ing. Stjepan Frančišković — Zagreb


O
O
d svih južnoslavenskih zemalja Hrvatska u industrijskoj preradi drveta
bilježi najdužu tradiciju. Prve pilane niču već u XVII. stoljeću i to
najprije u čabru (1651), a zatim u Lokvama (1685). Oko polovine XVIII.
stoljeća postoji u Zapadnoj Hrvatskoj (Gorski Kotar) svega 7 pilana na
vodeni pogon s ukupno 41 KS i godišnjim kapacitetom 6.200 m3. U istom
područje oko polovine XIX. st. (1860) postoji oko 60 pogona s nekih 100
jarmača i godišnjim kapacitetom od 25.000 m3. U kontinentalnom dijelu
(Gornja Hrvatska i Slavonija) razvoj pilanarstva dobiva u polovini XIX.
stoljeća prvi jači polet. U razdoblju je od 1850—1890 podignuto u ovom
području 36 pogona s 1.653 KS i godišnjim kapacitetom od 433.000 m3. Pilane
u Zapadnoj Hrvatskoj osniva pretežno mali domaći poduzetnik, a one
u unutrašnjosti velika poduzeća u glavnom s inostranim kapitalom. Najjači
prodor tog kapitala u hrvatske krajeve pada pod kraj XIX. st. (1880—1890)
i traje u raznim oblicima sve do poeetkaDrugog svjetskog rata (1940).
Cjelokupna drvna prerada na teritoriju bivše Hrvatske i Slavonije
broji 1890. god. ukupno 3.780 pogona s 11.225 zaposlenih osoba. Godine
1900. broji 3.393 pogona sa 15.883 radnika, a god. 1910. svega 4.569 pogona
s 17.168 radnika. U najvećem su dijelu to mali pogoni zanatskog
karaktera, jer većih pogona s preko 20 radnika ima 1900. u svemu 120,
a 1910. ukupno 109. Najbrojnije su pilane, koje 1900. god. broje svega 93
pogona, ali već 1910. godine dosižu 162 pogona (tabela I). Kulminaciju
postizavaju neposredno pred Drugi svjetski rat s 547 pogona, koji predstavljaju
23.898 KS i godišnji potencijal prerade u oblovini 2,215.700 m3.


Današnja struktura


Razaranja su u Drugom svjetskom ratu (1941—1945), uz ostale nedaće,
uništila 31%, a oštetila daljnjih 36% pogona. Nakon rata je obnovljena
većina pilana izuzev malih porušenih postrojenja u bazenu četinjača
(Gorski Kotar i Lika). Restaurirani su kapaciteti u prvi čas nakon rata
zadovoljavali najhitnije potrebe. Međutim kasnije, zbog proširenja proizvodnje,
naročito iza 1947. godine, postojeći kapaciteti više ne zadovoljavaju.
To je dovelo do izgradnje nekoliko većih pilanskih objekata: Alan-
Vodice (Kod Senja), Breze (kod Novog Vinodolskog), Lučice (kod Delnica),
Okučani, Pećine (kod Rijeke), Stinica i Sisak (predgrađe). Povrh