DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 114     <-- 114 -->        PDF

područja ličke oblasti, kod koje je za cijelu oblast izrađena pregledna karta
u mjerilu 1 : 100.000. Te su karte ispunile veliku prazninu u šumarskoj
operativi i mnogo rabe u razne svrhe.


Ova se inventarizacija dosta kritizira. No ona ipak predstavlja koristan
posao. Ponajprije semora znati, da je to bio vrlo opsežan rad, koji je svršen
u kratkom roku od 2 godine. Zatim se mora naglasiti, da taj posao, radi
nepotrebnog i hitnog ukidanja centralne taksacije u 1948. nije potpuno
dovršen, jer nisu sređeni terenski podaci za istarsku šumskoprivrednu
oblast (Istra i istarski otoci), da. nisu prepisani sređeni podaci ostalih šumskoprivrednih
oblasti, već su u konceptu razdijeljeni šumskim gospodarstvima
i kotarskim šumarskim referentima, gdje se veći dio i izgubio. Ali
ostaje činjenica, da je ta inventarizacija izvršila pozitivnu ulogu u planiranju
sječa onih godina. Ona je ozbiljno upozorila odgovorne organe, da
poslijeratne sječe previše troše postojeći šumski fond, odnosno da prejako
zadiru u samu drvnu glavnicu, koja je prema podacima te inventarizacije
znatno ispod normalne, i da racionalno gospodarenje sa šumama traži smanjenje
opsega sječa. A to se smanjenje opsega sječa počelo postepeno i
provoditi, što se ´idi iz niže navedenog pregleda.


Opseg sječa u godinama 1947.—1954.


1947 1948 1949 1950 1951 1952 1933 1954


Godina


u 000 m3


Društvene šume 4,806 6,528 6,428 5,966 3,958 4,376 3,535 3,329


Privatne šume 797 706 770 753 547 545 603 562


Ukupno: 5,603 7,234 7,198 6,719 4,505 4,921 4,138 3,891


Petogodišnjim planom 1947—1951. bilo je predviđeno i u roku od 5
godina urediti 800.000 ha šuma i šumskog zemljišta. Ta centralna taksačija
počela je, po svršetku terenskih radova inventarizacije, raditi i na
terenskim radovima za redovito uređivanje šuma. No taj je rad ubrzo
prekinut. U početku realizacije petogodišnjeg plana uređivanja šuma prevladalo
je mišljenje, da centralizirana taksacija sa svojim poprečno malim
brojem stručnjaka ne će moći izvršiti taj zadatak u određenom roku, već
da će za to biti pogodnija decentralizirana služba uređivanja šuma. Ona
će moći na tom poslu prikupiti veći broj stručnjaka, koji će biti bliže terenu,
bolje poznati prilike područja i uspješnije nadzirati izvršenje gospodarskih
osnova. Stoga je u polovici 1948. godine centralna taksacija kao operativna
jedinica razvrgnuta i kod ministarstva šumarstva osnovan odjel za uređivanje
šuma sa djelatnošću upućivanja i nadzora, a kod šumskih gospodarstava
osnovani su odsjeci za uređivanje šuma sa glavnim zadatkom izrade
novih i revizije postojećih šumskogospodarskih osnova.


Ova decentralizirana taksacija počela je sa radovima uređivanja šuma
i vršila ih u 1948. i 1949. godini, ali bez rezultata. Za vrijeme obnove
zemlje usmjerila se djelatnost šumarske službe na planiranje, iskorišća