DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 111     <-- 111 -->        PDF

Potrebno je spomenuti također i pitanje insekticida. Mora se priznati
da kvaliteta nekih domaćih preparata gdjekada nije zadovoljavala. To se
ne bi smjelo dešavati jer će praktičari na terenu izgubiti povjerenje u valjanost
neke metode suzbijanja štetnika samo zbog slabe kvalitete insekticida,
početkom ove godine objavljen je Pravilnik o kontroli kemijskih sredstava
za zaštitu bilja pa će se takve pojave ubuduće vjerojatno otkloniti.


Naučno-istraživački rad


Zbog svog geografskog položaja i raznolikosti u reljefu Hrvatska obiluje
raznim tipovima šuma pa su i problemi zaštite šuma vrlo brojni i raznoliki.
Problematika je zaštite šuma zbog toga u Hrvatskoj mnogo složenija
nego na pr. u zemljama sjeverne Evrope. Obim i raznolikost naučno-istraživačke
tematike u zaštiti šuma može se razabrati iz opisa zdravstvenog
stanja naših šuma. Naučno-istraživački rad na zaštiti šuma u NEH odvija
se u odgovarajućim zavodima na Polj.-šumarskom fakultetu i u Institutu
za šumarska i lovna istraživanja. Fakultetski zavodi imaju laboratorije
i stručne biblioteke. Institut ne raspolaže odgovarajućim prostorijama,
literaturom i instrumentarijem pa je svoj rad orijentirao na terenska istraživanja
i eksperimente.


Između Instituta i Zavoda na fakultetu uspostavljena je uska saradnja.
U izvršavanju svog tematskog plana na zaštiti šuma Institut dobiva stručnu
i tehničku pomoć navedenih Zavoda (stručni savjeti, korištenje laboratorija
i biblioteka, determinacije i dr.).


Naučno-istraživački je rad na zaštiti šuma intenzivan. Kako je ranije
spomenuto, neki rezultati tog rada ušli su u redovnu šumarsku praksu.
Da je mnogobrojniji kadar stručnjaka, koji se bave zašitom šuma i da je
potpunija oprema ustanova u kojima je skoncentriran taj rad, takvih rezultata
bilo bi i više.


Čini mi se da je u sadašnjim okolnostima preuranjeno govoriti o organizaciji
naučno- istraživačkog rada na zaštiti šuma, kad se tim radom u
Hrvatskoj bavi samo nekoliko stručnjaka, a k tome se gotovo svi nalaze
u istoj ustanovi. Osnovni problem naučno-istraživačkog (kao uostalom i
operativnog) rada na zaštiti šuma su kadrovi i oprema. Kada se tu stanje
poboljša, onda će se moće govoriti o organizaciji tog rada, o raspodjeli i
koordinaciji zadataka i si.


ZUSAMMENFASSUNG


Problematik des Forstschutzes in VR. Kroatien


In dem Artikel wird der Gesundheitszustand der Wälder (je nach der Holzart),
die neuen heimischen Errungenschaften im Forstschutz, sowie die Massnahmen für
-die Förderung des Forstschutzes in Kroatien, dargestellt.


Gesundheitszustand wichtiger Holzarten


Eiche. Das Eingehen der Eichenwälder dauert noch immer fort. Das Problem
ist von einer komplexen Natur. Als Hauptfaktoren in diesem Prozess wurden folgende
bezeichnet: unrationelle waldbauliche Massnahmen (Aufbau der Eichenmonokulturen,
Umwandl.ung der Mischbestände in reine Eichenbestände, falsch durchgeführte
Durchforstungen). Entwässerung, Zusammendrängen des Bodens. Auf dieser
Weise wurden unnatürliche Bestände von einer schwächeren Vitalität geschaffen, die
gegen Befall durch verschiedene Insekten und Krankheiten (Schwammspinner, Gold