DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 11     <-- 11 -->        PDF

SJEMENARSTVO


Ing. M. Špiranec


1. Proizvodnja šumskih sadnica prije rata
U
U
tjecaju sjemena na buduću sastojinu nije se nekada poklanjalo dovoljno
pažnje. Kod sabiranja sjemena za sjetvu u rasadnik ili izravno
na teren, pazilo se uglavnom da sjeme bude zdravo t. j . sposobno za klijanje.
Ali, kakova će biti klica i buduća biljka odnosno stablo iz tog zdravog
sjemena, o tome se nije vodilo računa,


Razvitkom genetike došlo se do spoznaje, da između »zdravog« i »zdravog
« sjemena iste vrsti drveća ima velikih razlika, koje se očituju na potomstvu.
Stoga je i sjemenarstvu, kao grani uzgoja šuma, počela rasti
važnost, i ono je dobilo na svom značenju.


Naročito je pitanje sjemenarstva važno za zemlje, koje zbog naslijeđa
bliže i dalje prošlosti imaju velike površine za pošumljavanje umjetnim
putem. Među te zemlje spada i naša republika s velikim površinama krša
i starih sječina. Nama je još dugi niz godina potreban velik broj sadnica.
Nije svejedno, hoće li te sadnice biti potomci lijepih i vrijednih stabala ili
možda zakržljalih ili deformiranih roditelja. Isto tako sve se više sjemena
upotrebljava za direktnu sjetvu, pa je i tu važno, da velike količine sjemena,
koje se godišnje u tu svrhu utroše, ne proizvedu slabe biljke, neotporne
protiv prirodnih nepogoda.


Radi orijentacije navodimo;, da je prije II. svjetskog rata, godine 1938.,
na području bivše banovine Hrvatske bilo 209 šumskih rasadnika s ukupnom
površinom od 469 ha.* Koliko su ti rasadnici proizveli sadnica ne
možemo nažalost vidjeti iz ovih podataka, jedino se vidi, da je koncem
godine bila u njima zaliha četinjača okruglo 17 milijuna komada i listača
15 milijuna, ukupno 32 milijuna sadnica, dok je tokom godine izdano oko
15 milijuna biljaka. Računajući da su izdane u glavnom sadnice proizvedene
prošle i ranijih godina, a da je u zalihi ostalo i nadalje nešto dvoi
višegodišnjih sadnica, može se aproksimativno izračunati, da je te godine
(1938.) proizvedeno oko 25 do 30 milijuna sadnica. Obzirom na površinu
(469 ha) to je vrlo mali broj, jer na 1 ha ukupne površine rasadnika (nemamo
podatke za obrađenu površinu) dolazi tek oko 60.000 biljaka.


2. Proizvodnja u razdoblju 1945—1955.
U vremenu poslijeratne obnove povećali smo naglo proizvodnju biljaka
u rasadnicima, koji su nam se doduše smanjili brojčano i površinom, ali
su intenzivnije obrađeni. Naročito je jaka proizvodnja u toku izvršenja
Petogodišnjeg plana. Tako već 1947. godine (prema podacima iz bivšeg
Ministarstva šumarstva NRH) imamo u 148 rasadnika na području NR
Hrvatske (ukupna površina rasadnika 184 ha, od toga obrađeno 139 ha)
proizvedeno 18 milijuna sadnica četinjača i 32 milijuna listača, ukupno
50 milijuna biljaka (ili okruglo 272.000 po 1 ha ukupne, odnosno 363.000
po 1 ha obrađene površine). Kulminaciju dosiže produkcija u 1949. godini,


* Podaci prema: Statistika šuma i šumske privrede za 1938. Beograd 1939.