DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 108     <-- 108 -->        PDF

2. Bez stručnog kadra ne vrijedi nikakva organizacija službe zaštite
šuma jer je ona bez tog kadra više formalna nego stvarna. Obratno, postojanje
većeg broja specijaliziranih stručnjaka na terenu mora donijeti rezultate
pa makar zaštitna služba bila i slabo organizirana.
3. Bez stručnog kadra ne može se ni pomišljati na rješavanje mnogobrojnih
problema zaštite šuma. Ono malo stručnjaka-entomologa angažirano
je najvećim dijelom nastavom ili najkrupnijim problemima praktične
zaštite šuma. Manje aktuelnim problemima šumarske entomologije nitko se
ne bavi. Zbog toga se i dešava da strani stručnjaci prigodom posjeta našim
šumama pronalaze i istražuju razne štetnike te o tome pišu rasprave. To
je dosta neugodna činjenica obzirom na prestiž naše nauke.
što je uzrokom da su stručnjaci za zaštitu šuma tako malobrojni? Ti
stručnjaci moraju poznavati sistematiku, biologiju i terapeutiku štetnih
kukaca ili gljiva. Za svladavanje tih opsežnih disciplina potrebna je posebna
literatura, laboratorijska oprema i dr. Praktički to znači da se u Hrvatskoj
samo u odgovarajućim naučnim ustanovama u Zagrebu može specijalizirati
za entomologa ili fitopatologa. Specijalizacija traje duže vremena tako da
ju je na vlastiti trošak nemoguće obaviti, šumarska operativa nije stipendiranjem
ili inače nastojala stvoriti potreban broj stručnjaka u tim disciplinama.
To je glavni razlog da je brojno stanje šumara entomologa i fitopatologa
tako nepovoljno.


Iz ovbga odmah slijedi i odgovor na pitanje: kako popraviti to stanje?
Budući da se u prvom redu radi o aktuelnim potrebama šumarske prakse,
operativa mora biti ta, koja će podstrekavati mlade šumare u radu na zaštiti
šuma i omogućiti im specijalizaciju. Zatim treba omogućiti specijaliziranim
stručnjacima da se bave poslovima za koje su specijalizirani, a ne
zaposliti ih na drugim mjestima. To znači da na terenu treba stvoriti radna
mjesta za stručnjake za zaštitu šuma. Ta će mjesta biti stvorena organizacijom
službe zaštite šuma.


Oprema


Smatra se, a i iskustvima je potvrđeno, da suzbijanje štetnika u šumama
aviometodom na manjim površinama nije rentabilno. Drugim riječima
rentabilni je je da šumarije same obavljaju suzbijanje štetnika na
malim površinama i to motornim ili drugim aparatima. Nije još istraženo
za naše prilike, koliku je najmanju površinu još uvijek rentabilno tretirati
aviometodom, a koliku više ne. To se niti ne može općenito utvrditi za sve
slučajeve jer na rentabilnost utječu razni faktori (vrijednost objekta kojeg
se tretiranjem kani sačuvati, cijena aviousluga, koja varira obzirom na veličinu
objekta i udaljenost od aerodroma, postojanje prikladnih aparata za
suzbijanje sa zemlje kao i prohodnost objekta i mnogi dr.). Sigurno je,
međutim, da se suzbijanje štetnika u šumama na nekoliko desetaka ha ne
isplati obaviti aviometodom, nego to treba uraditi aparatima sa zemlje. Naročito
je česta potreba manjih ili ručnih aparata za suzbijanje raznih štetnika
i bolesti u šum. rasadnicima ili manjim kulturama.


Ne postoje podaci, iz kojih bi se vidjelo koliki broj i kakve vrste aparata
za suzbijanje štetnika i bolesti posjeduje šumarstvo. (Poljoprivreda
ima relativno točne analogne podatke). Iz iskustva znam da je šumarstvo
vrlo slabo opremljeno tim aparatima. Na šumarijama odnosno pri šum.
inspektoratima postoje svega 2—3 motorne prašilice za konjsku vuču, za