DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 107     <-- 107 -->        PDF

struke općenito prema zaštiti šuma. Velika većina šumara vrlo slabo ili
nikako ne poznaje ni najobičnije štetnike, iako su o tome polagali ispite na
fakultetu. Kako onda tražiti to znanje od lugara, koji u najboljem slučaju
imaju jednogodišnju lugarsku školu? Nivo znanja lugarskog osoblja uvelike
ovisi o nivou znanja i o zalaganju upravitelja šumarije. Lugari će lako
raspoznati onih 10—15 štetnika, koji su najčešći i najopasniji u našim
šumama, samo treba pokloniti veću pažnju zaštiti šuma pri njihovoj
izobrazbi.


Organiziranje službe zaštite šuma putem poljoprivrednih fitosanitetskih
stanica ima i svojih prednosti. Takva bi organizacija bila jeftinija, jer
bi se zajednički koristila laboratorijska oprema, stručna literatura, prostorije,
vozni park i dr. Osim toga vjerojatno bi se potpunije iskoristila aparatura
za suzbijanje raznih bolesti i štetnika, koju posjeduju poljoprivreda
i šumarstvo.


Sigurno bi se u prilog zajedničke organizacije mogli navesti i drugi
razlozi, no svakako nisu iscrpljeni ni razlozi protiv takve organizacije. Ponavljam,
meni se čini da su odlučniji oni razlozi, koji su u prilog samo stalne
zaštitne službe u šumarstvu. Međutim, smatram
potrebnim da naglasim: ako šumarstvo ne uspije u skoro vrijeme samoistalno
organizirati tu službu, onda će se morati pristupiti zajedničkoj organizaciji
s poljoprivredom. Sigurno je i to mnogo bolje rješenje nego ostati
uopće bez te službe.


Kadrovi


Pitanje stručnog kadra je najbolnije pitanje zaštite šuma. U Hrvatskoj
se svega pet stručnjaka bavi šumarskom entomologijom. Od njih su
četvorica na Polj.-šumarskom fakultetu, a jedan u Šumarskom institutu.
Na terenu uopće nema šumara-entomologa.


Situacija sa šumarskom fitopatologijom je još mnogo nepovoljnija. U
Hrvatskoj nema niti jednog jedinog šumara-fitopatologa pa čak ni u naučnim
ustanovama*. U svim problemima fitopatološke naravi šumari se
moraju obraćati za pomoć poljoprivrednicima-fitopatolozima. Nerazumljivo
je da šumarstvo nema nijednog fitopatologa kraj tolikih šteta, koje biljne
bolesti čine u našim šumama. Da spomenem još jednom samo najvažnije
fitopatološke probleme. Pred našim očima gotovo je već sasvim nestala
jedna od naših najvrednijih vrsta (brijest). Drugoj jednoj isto tako vrijednoj
vrsti (kestenu) neposredno je ugrožen biološki opstanak. U procesu
sušenja hrastovih šuma veliku (prema nekim autorima i odlučnu) važnost
imaju biljne bolesti. Uzgoj topola najviše ugrožavaju također biljne bolesti.
Najčešće i najveće štete u rasadnicima uzrokovane su mikozama. Tim
važnim problemima našeg šumarstva nema se, međutim, tko baviti.


Osposobljavanje specijalista za zaštitu šuma je dakle vrlo važno pitanje,
koje bi se moralo ozbiljno razmotriti. To je pitanje važno još iz ovih
razloga:


1. Bez stručnog kadra ne mogu se ostvariti postavke zakona iz oblasti
zaštite bilja odnosno šuma. Ti zakoni pretpostavljaju postojanje opažačke
i karantinske zaštitne službe, a nju mogu efikasno obavljati samo specijalizirani
stručnjaci.
* Upravo u vrijeme pisanja ovog- članka u Institut za šumarska i lovna istraživanja
NRH postavljen je fitopatolog ing. A. Bern.