DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 105     <-- 105 -->        PDF

pred masovnim navalama gusjenica nego možemo barem najvrednije objekte
sačuvati od brštenja.


Upotreba kemijskih sredstava za suzbijanje raznih šumskih štetnika
općenito je posljednjih godina veoma porasla. Domaće tvornice proizvode
mnoge od savremenih insekticida pa u pogledu nabave tih sredstava nema
naročitih poteškoća. Zbog toga danas suzbijamo mnoge štetnike protiv kojih
se ranije nismo mogli boriti.


U najnovije vrijeme postignuti su također povoljni rezultati na poboljšanju
metode suzbijanja potkornjaka lovnim stablima, suzbijanju grčica
u rasadnicima, uništavanju korova i dr. Spomenuta dostignuća sigurno će
uskoro naići na široku primjenu u praksi.


PERSPEKTIVNI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE ŠUMA
U NR HRVATSKOJ


Organizacija


Kod nas nikada nije postojala, pa ne postoji ni sada efikasno organizirana
služba zaštite šuma. Doduše, formalno ta služba postoji već odavna.
U bivšim nadležnim resorima za poslove šumarstva postojala je referada
zaštite šuma. Na terenu su u biv. šumskim gospodarstvima također postojali
referenti za zaštitu šuma. Međutim ti su referenti redovito imali i druga
zaduženja, a poslove su zaštite šuma uzgredno obavljali. Oni se nisu mogli
dublje baviti problematikom zaštite šuma, a budući da ni inače nisu bili
specijalizirani u ovom području, samo su formalno udovoljavali traženjima
nadležne referade u Zagrebu. Podaci o stanju zaraze pojedinih štetnika
temeljili su se na nekontroliranim lugarskim izvještajima pa su često bili
neuporabljivi. Na terenu nije postojala skoro nikakva inicijativa u radovima
na zaštiti šuma. Sve akcije bile su organizirane iz Zagreba,


Kako je zaštita šuma sada organizirana? U Beogradu postoji samostalna
Sav. uprava za zaštitu bilja. Ta uprava vodi poslove zaštite poljoprivrednog
bilja i šuma. U Republikama ne postoje takve uprave (osim
u BiH), negO´ pri nadležnim organima za poslove šumarstva i poljoprivrede
postoje referenti za zaštitu šuma odnosno bilja. U NRH poslove zaštite
šuma na terenu nadziru šumarski inspektori, koji, uostalom, vrše nadzor
nad svim poslovima upravljanja i gospodarenja šumama, prema tome i sadašnja
organizacija službe zaštite šuma u NRH samo je formalna, a praktički
ta služba ne postoji.


Glavni razlog nepostojanja efikasno organizirane službe zaštite šuma
je potpuni nedostatak specijaliziranih stručnjaka na terenu. Taj nedostatak
je uvjetovan mnogim razlozima, od kojih treba istaći dezinteresiranost
struke da stvori takve specijaliste i kampanjsko obavljanje radova na zaštiti
šuma.


Treba priznati da služba zaštite šuma do sada nije bila bolje organizirana
ni u drugim Republikama. U Srbiji se, međutim, ove godine pristupilo
organiziranju te službe i to u zajednici s poljoprivredom, jer samo
šumarstvo nije uspjelo riješiti ovaj problem. Inicijativa za ovakvo rješenje
je i došla od strane poljoprivrednika. U svrhu zaštite bilja u poljoprivredi,
na terenu je već ranije organizirana mreža fitosanitetskih stanica. Na te
stanice delegiraju se sada u Srbiji i šumari, koji su specijalizirani u zaštiti
šuma. U ostalim Republikama na terenu se još nije počelo konkretnim rado