DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 104     <-- 104 -->        PDF

leptira ces.to se masovno pojavljuju u našim šumama. Donedavna nismo
bili u stanju da obranimo šume od takvih napadaja, nego smo bespomoćno
očekivali kalamitete, koji su nastajali na velikim površinama. Posljednjih
godina, međutim, istražili smo- i usvojili jednu novu, efikasnu metodu za
uništavanje gusjenica na prostranim područjima. To je aviokemij sko
zamagljivanje šuma.


Suzbijanje štetnika u šumama pomoću aviona vrši se u svijetu već
duže od 30 godina. Sve donedavna šume su bile »zaprašivane« t. j . rabio
je insekticid u obliku praha. Kao insekticidi redovito su upotrebljavani
arsenski preparati. Tokom posljednjeg rata pronađen je jedan novi, kontaktni
insekticid, skraćeno nazvan DDT (diklor-difenil-trikloretan), koji se


SI. 10. Zamagljivanje
šuma iz aviona. M.
Ostrovo, šumarija St.
Mikanovci.
Flugzeugbekämpfung
(Vernebelung) des
Schwammspinners.


bitno razlikovao od drugih do tada upotrebijavanih insekticida. Naročite
odlike DDT-a su izvanredna toksičnost za kukce, a neškodljivost za ljude
i toplokrvne životinje. Otkrićem DDT-a zaštita bilja općenito, a zaštita
šuma napose, dobila je moćno sredstvo za suzbijanje raznih štetnika. Upotrebom
DDT-a naročito´ je unapređeno suzbijanje štetnika aviometodom.
Zbog izvanredne toksičnosti DDT-a zaprašivanje šuma sve više nestaje.
Umjesto zaprašivanja šume se zamagljuju . Za zamagljivanje šuma
služi insekticid u tekućem stanju. Prigodom izbacivanja insekticid se zagrijava
na visoku temperaturu i izlazi iz aviona u vidu magle, koja obavije
čitavu šumu. Hlađenjem insekticid se deponira na lišću i drugdje u mikronski
malenim česticama. Zamagljivanje šuma je mnogostruko ekonomičnija
metoda od zaprašivanja. Za zaprašivanje 1 ha šume treba barem 20—30 kg
insekticida u obliku praha (pa makar to bio i tako efikasan insekticid kao
što je DDT) jer se s manjom količinom praha ne može sve lišće dobro zaprašiti.
Prigodom zamagljivanja utroši se, međutim, svega 2,0—2,5 kg/ha
tekućeg insekticida.


Ovom metodom tretirano je i spašeno od brštenja od 1947. god. do
danas u NRH preko 30.000 ha šuma. Danas dakle više nismo bespomoćni


460