DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 103     <-- 103 -->        PDF

da bi ih trebalo proglasiti zaštitnim i u tom smislu gospodariti s njima.
Naročito mnogo takvih terena ima u Velebitu, šume na Kršu općenito trebalo
bi podvrći specijalnom režimu gospodarenja. Površina od oko milion
ha goleti i šikara u Hrvatskoj trebala bi da bude jasna opomena i opravdanje
za takav postupak. U prilog ovome može se napomenuti da je na pr.
u švicarskoj 77% od ukupne šumske površine proglašeno zaštitnim šumama
(ustvari sve šume u brdima).


VAŽNIJI USPJESI ZAŠTITE ŠUMA U PROTEKLOM DESETLJEĆU


Kada se govori o napretku zaštite šuma u posljednjih deset godina,
onda na prvom mjestu treba istaknuti razne zakonske propise u toj oblasti.
Donošenje zakonskih propisa iz područja zaštite bilja odnosno šuma samo
po sebi već ukazuje na važnost koja se pridaje tom radu. Broj i opseg tih
propisa ukazuju na pozitivno nastojanje da se radovi na zaštiti šuma što više
intenziviraju. Najznačajniji od tih propisa je Osnovni zakon o zaštiti bilja
od bolesti i štetočina (SI. list FNRJ br. 26/54). Tim zakonom postavljeni su
temelji stalne službe zaštite šuma. Suzbijanje štetnika i bolesti u šumama
postalo je zakonska obaveza. Nema sumnje da je rad na zaštiti šuma dobio
u tom zakonu veliku potporu i novi polet. Donošenjem Zakona o zaštiti bilja
riješeno je također i jedno drugo važno pitanje. U svim područjima društvene
djelatnosti postoji naime materijalna i krivična odgovornost za štete, nastale
zbog nemarnog rukovanja narodnom imovinom. U šumskom gospodarstvu
nastaju, međutim, zbog nehaja prema suzbijanju raznih šumskih
štetnika često puta goleme štete, a da za to nitko ne snosi odgovornost.
Spomenutim zakonom i to je pitanje konačno riješeno.


Osim Zakona o zaštiti bilja doneseni su i mnogi drugi propisi, od kojih
spominjem najvažnije:


Zakon o prometu sjemenske robe (SI. 1. FNRJ, br. 27/54);


Uredba o suzbijanju gubara (SI. 1. FNRJ, br. 29/49) ;


Rješenje o određivanju opasnih biljnih bolesti i štetočina (SI. 1. FNRJ,
br. 54/54) ;
Pravilnik o kontroli kemijskih sredstava za zaštitu bilja (SI. 1. FNRJ,
br. 2/55) ;
pravilnik o zdravstvenoj kontroli bilja pri uvozu, provozu i izvozu
(SI. 1. FNRJ, br. 22/55) ;
Uputstvo o zaštiti šuma i šumskog drveća od štetnih insekata i zaraznih
bolesti (SI. 1. FNRJ, br. 32/49).


Veoma značajnim uspjehom zaštite šuma u posljednjih deset godina
treba također smatrati objavljivanje ovih djela: Vajd a Z.: Zaštita šuma
(šumarski priručnik II, 1946). Kovačevi ć ž.: Primijenjena entomologija
(Opći dio, 1950; Poljoprivredni štetnici, 1952; šumski štetnici —
u štampi). »Zaštita šuma« prof. Vajde je ustvari prvo domaće djelo te vrste
(izuzimajući Veselijev »Katekizam«, namijenjen lugarskom osoblju). Trilogija
prof. Kovačevića je od neprocjenjive važnosti za razvoj primijenjene
entomologije u Hrvatskoj. Tim djelima utrt je kod nas put daljnjem napretku
nauke i prakse u ovoj oblasti.


Značajan napredak postignut je također u praktičnom suzbijanju nekih
štetnika na terenu. To u prvom redu vrijedi za suzbijanje gusjeničnih
štetnika. Gusjenice gubara, zlatokraja, suznika, savijača i drugih štetnih