DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 102     <-- 102 -->        PDF

osnivanja šum. rasadnika na takvim mjestima neophodno potrebno dezinficirati
tlo. širenju bolesti pogoduju dušična gnojiva pa stoga upotreba
stajskog đubra ili zeleno gnojenje bez naknadne dezinfekcije može biti
opasno.


Od insekaitskih štetnika najčešće su i najštetnije g r cic e hrušta .
Grčice izgrizaju korijenje panika i odraslih biljki raznih vrsta listača i četinjača.
Koliko one mogu biti štetne vidi se i po tome što stručnjaci tvrde
da već samo dvije grčice po 1 m2 unište čitav ponik na napadnutoj površini.
Naročito su ugroženi rasadnici, koji se nalaze neposredno uz hrastovu šumu
jer takav smještaj osigurava vrlo povoljne uslove prehrane i hruštu i grčici.


Mišev i također izazivaju znatne štete i to ne samo u rasadnicima,
nego još više na šumskim površinama, gdje je upravo obavljena sjetva ili
sadnja. Kod nas se suzbijanje miševa vrši isključivo mekama, otrOvanim
cink- fosfidom. Kao otrovi mogu se još upotrebiti barijev karbonat, arsenov
oksid, talium-sulfat i dr. Upotreba ovih otrova, međutim, opasna je
i za druge životinje, a naročito za plemenitu pernatu divljač (fazane, trčke
i dr.). U inozemstvu se sve više rabe preparati, koji su više ili manje otrovni
specifično za glodavce. To su preparati Castrix, ANTU, GP4243 i drugi. Mi
tih preparata, nemamo pa bi ih trebalo uvesti i to ako već ne za šire akcije,
a ono barem za. orljentaciona istraživanja na terenu.


Zaštitne šume


Potrebno je ukazati na jedno vrlo važno pitanje, kojemu se kod nas
ne poklanja dovoljna pažnja. To je pitanje zaštitnih šuma. Mi imamo veoma
malo službeno proglašenih zaštitnih šuma. (Isključujem nacionalne parkove,
koji uostalom nisu zaštitne nego zaštićene šume — zaštita područja nac.


SI. 9. Požarom uništena šuma
smrče. Lomiska duliba, šumarija
Krasno.
Durch Waldbrand zerstörter Fichtenwald.


parkova ima sasvim drugi karakter). Ono malo zaštitnih šuma koje imamo,
proglašeno je zaštitnim tek u najnovije vrijeme (za neke šume je postupak
o proglašenju još u toku) uglavnom zbog izgradnje hidrocentrala u
području tih šuma. Kod nas se malo koriste odredbe Zakona o šumama
u pogledu zaštitnih šuma, iako se mnoge šume nalaze na takvim terenima


* Neki važni problemi zaštite šuma nisu ovdje izloženi (na pr. štete od požara,
šumskih krađa, brštenja koza, čempresovog- krasnika i dr.). To nije učinjeno zbog
pomanjkanja prostora, a dijelom i zbog nedostatka podataka.
1