DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 101     <-- 101 -->        PDF

znatno umanjuju tehničku vrijednost budućih stabala. Istu štetu često
uzrokuje također potpornjak Blastop hagus minor. Iako se ovu
štetu redovno može zapaziti u svim borovim kulturama njenom sprečavanju
ne poklanja se nikakva pažnja. Doduše suzbijanje b. savijača još nije dovoljno
istraženo, ali se zato Blastophagusa može suzbijati lovnim stablima.


U Senjskog Dragi (Osornjak) već 4—5 godina traje opasno sušenje
borova, koje postaje sve širih razmjera. Sušenje uzrokuje gljiva, koja izaziva
trulež korjenja (najvjerojatnije Trametes radiciperda). Ovaj
problem zaslužuje punu pažnju jer se radi o bujičnom području, koje se
s mnogo teškoća uspjelo dobro pošumiti.


Štete u rasadnicima


Opsežni radovi na pošumljivanju, koji su obavljeni na temelju intencija
Petogodišnjeg plana i koji se i dalje vrše, uvjetovali su potrebu velikih
količina sadnog materijala. Zbog toga su osnovani brojni novi rasadnici
tako da se ukupna površina rasadnika na području NRH mnogostruk o
povećal a u odnosu na stanje prije rata. Ipak su potrebe terena na
sadnom materijalu još uvijek veće od kapaciteta naših rasadnika. Rasadničku
površinu trebalo bi stoga potpuno iskoristiti. Međutim proizvodnju
sadnica ugrožavaju razni paraziti, koji u mnogim rasadnicima čine velike
štete. Jednake ili čak i veće štete nastaju također nepovoljnim djelovanjem
nekih abiotskih faktora (mraz, suša, grad i si.).


Već prigodom osnivanja rasadnika redovno se čini propust, koji se
kasnije osvećuje: ne vrši se dezinfekcija tla. Međutim u mnogim
tlima žive saprofitskim načinom gljive, koje su u određenim okolnostima
opasni paraziti kulturnog biljia. Tako je i s mnogobrojnim vrstama, koje
uzrokuju polijeganje ponika pa je zbog toga fuzarioza najčešća bolest u
našim rasadnicima.


"Zbog jednog drugog propusta nastaju također često znatne štete. U
mnogim rasadnicima ne vrši se zasjenjivanje p o n i k a i mladih
biljki ljesama pa biljke masovno stradavaju od suncožara. Sjeme šumskih
vrsta niče u šumi pod zaštitom krošanja starijih stabala. Razumljivo je
stoga da je i u rasadniku potrebno stvoriti slične uslove zasjenjivanja barem
prigodom nicanja i dok su još biljke sasvim mlade.


Spomenuta dva proputa su osnovne pogreške, na koje se nailazi gotovo
u svakom rasadniku. Budući da su one uzrokom mnogim štetama,
treba na njih stalno ukazivati.


Od bolesti i štetnika u rasadnicima najčešći i najvažniji su ovi:


Polijeganje po ni ka (pa da vic a klica) — Ovo je najčešća
bolest u našim rasadnicima, koja ujedno uzrokuje i najveće štete.
Naročito je česta u rasadnicima naših primorskih krajeva, jer njenom
razvoju pogoduje topla i vlažna klima. Međutim posljednjih godina česta
je i u rasadnicima kontinentalnog područja Hrvatske. Ovu bolest uzrokuju
razne gljive (Fusarium sp., Pythium sp., Rhizoctonia solani, Phytopbtora
omnivora i dr.), koje obično žive u tlu saprofitski, ali u izvjesnim okolnostima
postaju opasni paraziti. Najčešće su od njih gljive roda Fusarium pa
se i ovu bolest obično naziva fuzariozom. Fuzarioza napada 1—2-godišnje
biljke četinjača te mnoge listače. Redovno se nalazi u zemljištu gdje je
uzgajan krumpir (a i neke druge povrtne kulture) pa je zato prigodom


Šumarski list