DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Šumarska udruženja preuzela su na sebe težak i odgovoran zadatak
okupljanja svih stručnih snaga na svom području, ostvarivanja žive saradnje
operative i nauke pri rješavanju svih važnih pitanja iz oblasti šumarstva.
U tora su radu obilno korišćene stranice njihovih stručnih organai drugih edicija.


Pokrenuto je pitanje izdavanja Šumarske enciklopedije u sklopuedicija Leksikografskog zavoda FNRJ. Predviđa se, da će posljednji svezak
te enciklopedije donijeti i šumarski stručni rječnik u šest jezika. Ovo
bi trebala da bude ujedno i stepenica na putu k ujednačavanju a zatim
k ostvarivanju jedinstvene naše šumarske terminologije.


I u pitanju ozelenjavanja gradova šumarski stručnjaci preuzeli su
obaveze te izvršili svoje zadatke i u tom smjeru na zadovoljstvo (Beograd,
Brioni, Zagreb).


U revolucionim historijskim događajima koji se pokreću snagomljudskoga uma i volje, pojam vremena dobija posebno značenje. Dani
često znače godine, a godine stoljeća. U tempu revolucionih događaja u
vrlo kratkom razdoblju dosižu se uspjesi ,za koje u redovnom toku trebaju
stoljeća.


Naprotiv, evolucioni biološki procesi u prirodi teku vrlo polagano.
Naročito oni u životu šume. Taj se tempo odražava i u radu onih kojise bave šumom, bilo da posredstvom nauke prodiru u tajne njena života,
bilo da radom oplemenjuju njene produkte.


U životu šume i rada oko nje deset godina predstavljaju vrlo kratak
vremenski interval. No ako se prvi decenij šumarstva u socijalističkojJugoslaviji omjeri pravim mjerilom, stiče se uvjerenje, da je u teškim
prilikama, u kojima nas je zatekao čas našeg Oslobođenja, uradilo neobično
mnogo.


Stvaranje jedinstvenog šumskog fonda, primjenjivanje jedinstvenešumsko-privredne politike, davanje snažnog zamaha industriji drveta,
povezivanje rada operative sa radom nauke, stvaranje pogodnih uslova
za obrazovanje stručnog kadra ,afirmiranje našeg šumarstva i na domu
i pred licem inostranstva — sve to predstavlja uspjeh vrlo velik za prilike
u kojima se novo šumarstvo moralo izgrađivati uporedo s obnovom
zemlje.


Zasluga je mladog naprednog pokoljenja da je svojski prionulo tome
radu i doseglo zamjerne uspjehe. Sa praga drugoga decenija treba poželjeti,
da u budućnosti ti uspjesi u radu budu još i veći i što korisniji
po sretnu budućnost socijalističke Jugoslavije, njenih šuma, njene privredne
i političke snage.


Aleksandar Ugrenović