DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1955 str. 70     <-- 70 -->        PDF

mašila cilj koga je svakako sebi postavio
inicijator i autor »Ekspresnih šuma«.


Veliki značaj i nesmanjena aktuelnost
pošumljavanja naših ogolelih i krševitih
područja, kao da je inspirisala inž. Afanasijeva,
za grandiozne i nedovoljno odmerene
ideje, koje bi na dosta fantastičan
način omogućile rešenje ovoga problema.


Ja, međutim i sada, posle 18 godina
verujem, da metodi ovakvog ekspresnog
pošumljavanja, imaju sve drugo samo ne
praktičnog značaja, koji bi nas mogao
zainteresirati.


Ako se pogledaju, ne samo prirodni već
i ekonomski uslovi sa više perspektivnosti,
mora se opaziti i druga strana ovoga jako
skeptičnog problema, koga stručna šumarska
javnost treba da naglasi.


Nesumnjivo je da je svaki početak težak
i da je osuđen na raznolike peripetije,
koje su često beskrajne i spore, čak
i kada se radi sa »ekspresnim« pretenzijama.
Ne može se zaboraviti da se u ovom
pitanju ipak radi o perspektivama 1 mi!,
i 300.000 hektara golog, krševitog i neproduktivnog
šumskog zemljišta. Ako bi
se postavila izvesna, samo približna perspektiva,
ovakvo bi pošumljavanje zahtevalo
oko 600 milijardi dinara, ali samo
teoretski. Praktično ocenujući, ovakvi basnoslovni
izdatci, ne bi dali ono što se od
njih očekuje. Na ovakav način, smatram
da ne bi dobili nikakve šume a najmanje
»ekspresne«. U takvom bi slučaju, neizbežno
došli u ozbiljan sukob sa klimatskim,
biološkim i geološkim mogućnostima, a o
socijalnim i ekonomskim uslovima, tipič-
nim za naše realne okvire, ne treba ni
govoriti.


Pa ipak, treba istaći da dosadanji eksperimenti,
uspesi i već postignuta iskustva
u ovome novom, možda ne i »ekspresnom
« podizanju kultura, i to ne samo
šumskih , ima dosta praktičnih i korisnih
pojedinosti, koje danas ni sam autor,
nije u stanju da realno i sveobuhvatno
ocenjuje»


Ing. Jovan Stanimirović


LAZINE U JUŽNOJ DALMACIJI


Još do nedavna česti su bili šumski
požari u južnoj Dalmaciji, osobito u šumovitim
predjelima dubrovačkog kotara
(Mljet, Ston, jugoistočni dio Konavala).
Vatra je obično bila početni čin jedne vrste
iskorišćivamja niske (rijetko druge) šume
u svrhu pravljenja t. zv. lazine. Pravljenje
lazina otpočelo je devedesetih godina
prošlog stoljeća u okolici dubrovačkoj.


Lazina nije ništa drugo nego obrađena
šumska paljevina u svrhu gojidbe buhača
(Chrysanthemum cynerariifolium). Radi
pepela, zemljište je plodno pa redovito
daje srazmjerno dobar prinois buhača, koji
se upotrebljava u prvom redu kao sredstvo
za tamanjenje štetnih kukaca i nametnika
(parasita) na ljudima, životinjama
i u stanovima.


Proces lazinanja je ovaj: Seljak zakosi,


t. j . raži zemlje sasiječe nisku šumu (makiju).
Ako mu se isplati, jače drvo izradi
i izvozi na trg kao ogrjevno drvo. Ostalu
sitnež, ili cijeli zakos, obično za najjače
ljetne žege upali, tako da na tome zemljištu
obj-etelicom i krampom (zemljodjelsko
oruđe, prvo lakše drugo teže, s jednini
šiljastim s drugim uskoplosnatim debelim
vrhom). Pri otucanju povade se, manje
ili više, zaostali panjevi. Poslije toga pobaca
se prosto iz ruke sjeme od buhača.
Ponekad se uz buhač posije i ozimi ječam,
koji svršava već prve godine, i kupus,
koji traje 4—5 godina, koliko obično
traje i buhač. Kako buhač daje najveći
rod u svojoj drugoj i trećoj godini, to se
kidaju šumske mladice što izbiju prve godine,
a često i one što izbiju druge godine.
Ovo je t. zv. čišćenje lazine. Buhač
se okopava prve i druge godine čime se
stanište ponovno uznemiruje, a zemlja ranjava.
I tako zemlja dolazi pod neposredan
utjecaj atmosferskih činilaca, jer zemljište
nije zaštićeno. Na taj način zemljište
dolazi do suviše štetnog utjecaja
suhih vjetrova, jake insolacije i plahih kiša.
Pri pravljenju lazina stiču se dakle
svi prekršaja: palež šuma, sječa bez reda
i bez dozvole, krčenje i kopanje panjeva
i t. d., jednom riječi potpuno tamanjenje
šuma.


Iza druge lazine (jedva gdje da na
istom staništu dočeka i treću) u toku od
deset, dvadeset godina, prijašnja šuma,
prije obrašteni, a onda obični pašnjak, postaje
golet, ukoliko se u toku ovog procesa
lazina umjetno ne pošumi; a to iz
razloga što je malone u svima slučajevima va pitanju apsolutno šumsko zemljište.


Borove šumice, koje su postale obično
sjetvom u lazinama, nisu rijetke u dubrovačkom
kotaru. Često puta sa popaljene
privatne zakoše vatra bi prešla (negdje
i hotimično propuštena) na obližnje seoske,
zajedničke ili šume drugih privatnika.
Onda cijela izgorjela šumska površina
izradila bi se na pogodbu kao lazina,
obično na četvrtinu ploda, rjeđe za paušalnu
novčanu najamninu. Zbog toga se
na požar u šumi malo ili nimalo hajalo,
slabo i nikako pomagalo pri gašenju i t. d.


Najsvirepiji način, iskorišćivanja niske
šume jest i to, što se sasiječe šuma i drvo