DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1955 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Obzirom na cilj, koji je ta inventarizacija
imala, sam je posao, uza sve nedorstatke,
bio dobro zamišljen. Ali je ipak
praktična korist toga posla premalena u
razmjeru sa trudom i troškovima, koji su
u njega uloženi. Budući da po novoj organizaciji
šumarske službe u NR Hrvatskoj
nadzor nad privatnim šumama vrše NO-i
kotara većinom putem šumarija, to šumarije
daju dozvole za sječu privatnih šuma.


Da bi šumarija mogla ocijeniti opravdanost
traženja dozvole sječe nekog privatnika,
mora znati stanje te šume, odnosno
stanje i proizvodnu mogućnost svih
šuma toga vlasnika. Da te podatke pribavi,
upravitelj šumarije morao je pregledati
lično ili povjeriti pregled svom
zamjeniku odnosno šum. tehničaru, koji
su mu trebali izraditi opis sastojina, kao
bazu za rješenje molbe za sječu. U praksi
su te izvide vršili rajonski lugari, jer je
molba bilo toliko, da tehnički nije mogao
obaviti pregled svih čestica kvalificirani
stručnjak.


Budući da je za jedan dio područja
izrađena 1954. godine inventarizacija privatnih
šuma, trebali bi se podaci ove
inventarizacije iskoristiti za potrebe šumarija,
t. j . prikupljeni elementi i obračunata
drvna masa može da služi kao opis
sastojina, te nije potreban posebni izlazak
na teren od strane šumarije. Naravno,
u sadašnjem obliku, podaci inventarizacije
ne mogu izravno poslužiti šumariji, jer
nema oznake šumovlasnika. Ali se točno
znade, na koje se katastralne čestice (po
brojevima) odnose ti podaci. Preoslaje
samo da šumarija načini iskaz čestica po
vlasnicima za pojedine katastralne opć:ne
svoga područja, pa se može dobro poslužiti
podacima inventarizacije, koje će joj
dati odsjek za uređivanje šuma Šumarskog
inspektorata. U molbi za dozvolu
sječe molitelj treba svakako navesti broj
kat. čestica, za koju traži dozvolu s^eče,
kaoi i brojeve svih ostalih šumskih čestica,
koje posjeduje.


Za područja onih šumarija, gdje taksacija
nije još prošla s inventarizaciiom privatnih
šuma, morat će se do daljnjega
raditi po dosadašnjoj praksi t. j . od slučaia
do slučaja obaviti uviđaj i sastaviti
opis sastojina. Samo taj opis ne bi trebala
po izdanju rješenja staviti ad acta,
kako se to obično radi, već bi trebalo unijeti
u pregledni iskaz, da može poslužiti
drugi puta. Ovakav iskaz trebalo bi sastaviti
tako, da se u njemu evidentiraju i izvršene
sječe t. j . kao neke vrsti materijalna
knjiga grane 311, kako bi jednom
učinjeni opis bio od trajnije vrijednosti.
Na taj bi način šumarija uštedjela mnogo


suvišnog posla, koji joj se nameće uslijed
pomanjkanja evidencije.


Da bi inventarizacija u privatnim šumama
dala točnije podatke, trebalo bi svakakoi
— barem u starijim sastojinama —
vršiti klupiranje i izmjeru visina. Ovo se
do sada izbjegavalo radi sumnjičavosti
našega seljaka, koji bi u vršenju taksatorskih
radnja u svojoj šumi mogao vidjeti
smetanje posjeda i pripravu za oduzimanje
vlasništva nad odnosnom šumom.
Trebalo, bi naći zgodan način, da se privatni
šumoposjednici upozore prije vršenja
izmjere, u koju će se svrhu to raditi,
kako ne bi došlo do nepotrebnih uzbuna
i uzrujavanja.


Da li će se nastaviti s inventarizacijom
privatnih šuma, kako se započelo god.
1954. nije poznato, ali ove, 1955. godine
ne će se po svoj. prilici u tom smjeru ništa
raditi, jer su taksaeije inspektorata,
kao i šumarije, zauzeće poslovima revizije
dugoročnih osnova za šume općenarodne
imovine. Svakako bi bilo poželjno i potrebno,
da se taj rad nastavi i dovrši.


Ing. M. špiranec


»EKSPRESNOST« U PODIZANJU ŠUMA


Poslednjih godina bilo je dosta reci o
»Ekspresnim šumama«, koje su preko svoga
autora inž. Afanasijeva, odjeknule možda
više senzacionalno i reklamski, no što
je to uobičajeno..


Iz relativno uskog okvira stručne javnosti,
»Ekspresne šume« postale su popularna
tema za niz zabavnih i dnevnih listova,
a kako čujem i za — film.


Kako sam i ja jedan od onih, koje inž.


D. Afanasijev navodi kao svoje saradnike
u eksperimentima sa kultivisanjem Sedren´ka
iz 1937 godine, to smatram da će u
ovom slučaju, posle 18 godina, biti po^
trebno i korisno i moje mišljenje, koje
eventualno neće ići u prilog inž. Afanasijevu.
Činjenica je da su mnogi pronalasci
otkriveni slučajno, pa je tako bilo i kod
»Ekspresnih« šuma. Pošumljavanje bujičnog
područja na Sedreniku 1936 godine,
inspirisalo je inž. D. Afanasijeva za neke
reprezentativne mere, koje bi u neposrednoj
blizini Sarajeva, bile što jače istakhuite.


Smatram da je u prvom redu potrebno
naglasiti, da ovakav naziv za šumske kulture
inž. Afanasijeva, nije mnogo srećno
odabran. Isto tako verujem, da je u ovakvom
slučaju svaka bučna reklama i neodmerena
propaganda, dobrim delom pro