DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1955 str. 62     <-- 62 -->        PDF

SAOPĆENJA


TEČAJ ZA PRIMJENU
FOTOGRAMETRIJE U ŠUMARSTVU


Inicijativom Uprave za šumarstvo pri
Drž. sekretarijatu za poslove narodne privrede
NRH održan je Zavodu za geodeziju
Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u
Zagrebu 14-dnevni tečaj za primjenu fotogrametrije
u šumarstvu. Kurs je održan
od 7. do 19. veljače 1955. Sastojao se od
teoretskog dijela — predavanja — i praktičkih
radova. Program je sastavio Zavod
za geodeziju. Predavač je bio D r. Z.
Tomašegović, docent fakulteta. Učesnici
tečaja su bili izaslaniti odsjeka za
uređivanje šuma pojedindh šum. inspektorata:
Rijeka (ing. Sušanj), Split (ing.
Marković, ing. Dalbelo), Gospić (ing. Žu-
kina), Ogulin (ing. Popović), Zagreb (ing.
Hranilović), Bjelovar (ing. Drndelić),
Nova Gradiška (ing. Maričević), Vinkovci
(ing. Strineka, ing. Bojanin) i Osijek (ing.
Benić). U svemu je bilo 11 učesnika.


Cilj toga tečaja bio je upoznati stručnjake,
koje direktno vrše poslove na sastavu
šumsko-privrednih planova svoga
područja, sa najnovijim tekovinama na
polju fotogrametrije i mogućnostima njene
primjene u šumarstvu. Napredne države
shvatile su važnost ove vrste mjerenja,
pa je posljednjih godina O´ toj materiji
izdano više opširnih studija i knjiga sa
tendencijom sve šire primjene i u šumarskoj
službi. Kao što je poznato, u našoj
zemlji vrše aerofotogrametrijska snimanja
odsjek GIJNA — Split, Hidrografski
institut JRM — Split te Zavod za fotogrametriju
Beograd. Sve tri ustanove obavljaju
snimanja raznih područja, koja


mogu korisno poslužiti i u specijalne
svrhe šumarstva.


U godini 1953. održan je sličan tečaj,
ali samo za stručnjake odsjeka za uređivanje
šuma Šum. inspektorata Zagreb.
Drug ing. Đ u k i ć je, kao šef tog odsjeka,
već u god. 1952 pristupio primjeni
korišćenja podataka aerofotogrametrijskog
snimanja za područje Plitvičkih jezera
i kasnije neposredne okolice Zagreba


(Turopoljski Lug, Draganićke šume).
Rezultati su dali zadovoljavajuće podatke
kod sastava planova, razgraničenja površina
na šumske odjele, grubo izlučivanje
sastojina, reambulaciju i si. Poslije
ovog pionirskog rada na polju šumarstva
NRH uočila se praktična mogućnost proširenja
primjene ovih mjerenja i na teritorije
ostalih šumsko-privrednih područja.


Tečaj je otvorio prof. Dr. N 6i d-
hard t od strane fakulteta, te šum. savjetnik
Ing. S m i 1 a j od strane Uprave
ta, šumarstvo NRH. Zatim nam je predavač
Dr. Tomašegović prikazao historijski
razvoj fotogrametrije i istakao
tri osnovne svrhe ovog kratkog prafctikuma:
Prvo, zainteresirati se za fotogrametrijske
radove, da bi došli u suradnju
sa snimateljima i istovremeno
obavili predradnje nužne za šumarska
snimania (signalizirati granične znakove
šum. površina, pročistiti prosjeke
i t. d.). Drugi cilj bio bi prikupljanje
aerosnimaka i stvaranje fototeka svog
područja da bi se šum., stručnjaci privikavali
na interpretaciju stereosnimaka,
jer čitanje i razjašnjenje na njima nisu
tako jednostavna kao na običnoj geod.
karti. Treća je svrha tečaja upoznavanje