DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1955 str. 40     <-- 40 -->        PDF

trebati samo jedan (šumarija, koja već ima svoje uredske prostorije), a mjesto
stambenog1 prostora za 20 namještenika, biti će dovoljno za 10 namještenika (ako
se kao opravdano kod šumarije poveća broj za tri lica). Prošireno poslovanje šumarija
svladati će sa pojačanim brojem i boljom kvalitetom osoblja, dok većina šumarija
već danas vrši eksploataciju šuma u svojoj režiji, te su tomu osoblju poznati poslovi
iz ove grane djelatnosti.


8. Na završetku ovoga izlaganja potrebno je obratiti pažnju, da se i u samim
centralnim upravama DIP-ova, prednjom organizacijom eksploatacije šuma, smanjuje
broj osoblja. U centralnim uredima otpadaju referenti za eksploataciju šuma sa njihovim
pomoćnim osobljem. Taj broj kreće se prosječno oko 3—5 namještenika, a to
je također velika brojka u doba pomanjkanja stručnih i iskusnih kadrova. Novčani
efekat i mogućnost sniženja troškova je evidentna.
9. Konačno sve manipulacije DIP-ova- pa i ostalih bilo kotarskih, bilo gradskik
ili nekih drugih poduzeća, koja se danas bave eksploatacijom šuma, često su puta
udaljena od svojih centrala i preko 100 km. Njih je potrebno obilaziti, nadzirati i
instruirati, a putovanja predsjednika i članova radničkih savjeta, upravnog odbora
poduzeća, direktora, referenta za eksploataciju šuma i ostalih namještenika na radidišta
i na ovakve udaljenosti, vezana su ne samo znatnim troškovima, već i gubitkom
vremena. I ovaj momenat utječe na mogućnost sniženja troškova proizvodnje.
Međutim sav taj nadzor i instruktažu može vršiti i daleko uspješnije u neposrednoj
blizini nalazeći se upravitelj šumarije, koji je već tamo i koji taj obilazak vrši često
puta u vezi sa ostalim poslovima šumarije.
Smatram, da sam gornjim izlaganjem na dovoljno uvjerljiv način iznio prednosti
dodjele eksploatacije šuma u kompetenciju šumarija, te mogućnosti sniženja
troškova proizvodnje za one sirovine i gotove produkte, koji su potrebni tvornicama
furnira, šibica, pilanama, rudnicima, željeznici i širokoj potrošnji. Ovo sniženje troškova
može ići i u korist šumskog fonda, a što je također važno za našu privredu,
da bi se moglo još bržim i intenzivnijim tempom pristupiti podizanju šuma na nedovoljno
iskorištenim ili napuštenim.površinama.


Odluke o ovom pitanju svakako ovise o Sekretarijatu za poslove narodne privrede,
ali bi one morale uslijediti već u prvoj polovini ove godine. U protivnom slučaju
će drvna industrija i ove kao i ranijih 1953, i 1954. godine kasno doći u posjed
sječina, a još kasnije i teže osigurati svoje pilane sa potrebnim pilanskim trupcima,
a ostale pogone sa drugim potrebnim sirovinama. Negativne strane dosadašnjeg načina
snabdijevanja drvne industrije potrebnim sirovinama iskusila je drvna industrija
baš u 1953. i 1954. godini, kada su male i neracionalne pilane bile bolje snabdjevene
sa sirovinom od naših najmodernijih i najracionalnijih pilana. Bilo je malih pilana,
koje su imale toliko pilanskih trupaca, da ih same nisu mogle prorezati, već su iznajmljivali
tuđe kapacitete njima sličnih pilana. Sa druge strane kapaciteti velikih i racionalnih
pilana stajali su neiskorišteni, a što ne bi bilo uputno činiti i u buduće,
kada se to pitanje može riješiti:


a) određivanjem alimentacionih područja;


b) predajom sveukupne eksploatacije šuma u nadležnost šumarije, koja je dužna
izrađene Sortimente otpremati pilani, koja je dobila pravo alimentacije iz njenog
područja. Ing. J. Jovanović — Belišće


UPOTREBA KROVNE LJEPENKE ZA IZRADU TULJAKA


Uzgoj pojedinih vrsta drveća i grmlja zahtijeva često naročitu brigu radi njihove
osjetljivosti na sadnju. I pored pažljivog vađenja sadnica, pakovanja, otpreme
i sadnje, ne mogu se izbjeći negativni spoljni utjecaji na mladu biljku, pogotovu ako
nije moguće vađenje sa busenom. Vidimo zato, da se već odavna neke vrste u upotrebi
kod pošumljavanja uzgajaju u glinenim loncima, koji osiguravaju visoki postotak
primanja. Isto tako proširena je u tu svrhu i upotreba šupljih stabljika suncokreta,
a u nekim zemljama naročito presovani karton. Glineni lonci su svakako vrlo


258