DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1955 str. 39     <-- 39 -->        PDF

/


čuvanja ovakvih nastambi, jer su čuvari šuma često u mogućnosti ovakve nastambe
obilaziti nego osoblje manipulacije, koje mora po. završetku rada nastambe prenositi
ili prepustiti na milost i nemilost zlobnim prolaznicima i pastirima do slijedećeg
ponovnog dolaska u sječinu. Osoblje šumarija, kako se to iz naprijed navedenog
izlaganja moglo opaziti, može sve nastambe kroz godinu više koristiti i kroz duže
vremena, a što je nastamba u šumi više i duže naseljena, tim je bolje čuvana. Jasno
je, da se šumariji takva nastamba i lakše amortizira, nego manipulaciji,- koja je koristi
najviše 6 mjeseci u godini.


6. Pogledajmo sada stanje osoblja na terenu. Šumarije danas imaju na terenu
kontrolno lugarsko osoblje i čuvare šuma. Ovo osoblje nakon završenih jesenskih
sadnja pa do početka proljetnih sadnja zapravo nije posve iskorišćeno. Ovo osoblje
predpostavlja se, da mora znati sve poslove, koji zasijecaju u iskorištavanje šuma,
pa je normalno, da u mrtvoj zimskoj sezoni, baš kada je vrijeem za eksploataciju
bude na tim poslovima iskorišteno.
Sa druge strane, ako pogledamo osoblje zaposleno kod DIP-ova i kod raznih
drugih kotarskih i gradskih poduzeća, koja se bave eksploatacijom šuma, to je osoblje
iskorišteno uglavnom samo u zimskim mjesecima, dok je u ljetnim mjesecima iskorišteno
vrlo malo ili nikako. Često puta se takvo osoblje mora upućivati na neplaćene
godišnje dopuste. To se događa i kod DIP-ova, i kod katarskih, te gradskih kao i
šumarskih manipulanata i pomoćnog osoblja. Sve to osoblje pada na teret režije
odnosnih poduzeća, ali se nesmije zaboraviti, da ono pada na teret cijele zajednice,
jer su troškovi proizvodnje povećani, a što je najlošije, da se drži jedan dio ljudstva
na nedovoljno iskorištenim radnim mjestima, dakle neproduktivno, a to pada na
teret cijele društvene zajednice.


Zato je naše mišljenje, da se i sa toga naslova eksploatacija šuma povjeri isključivo
šumarijama, a broj njenog osoblja do potrebnog plafona povisi, jer će taj broj
još uvijek biti niži od sadašnjeg, kojega drže u susjednim sječinama šumarije, DIP-ovi,
kotarska, gradska i razna druga poduzeća, koja se bave eksploatacijom šuma.


Da se izvrši ušteda samo jednog radnog mjesta, mi smo uspjeli sniziti trošak
proizvodnje naših produkata, premda postoji vjerojatnost za uštedu većega broja
radnih mjesta.


Kvalitet osoblja sigurno je, da će moći znatno poboljšati, ako se na eskploataciju
šuma, koju će voditi šumarije, izvrši izbor od onog osoblja, koje je danas zaposleno
kod šumarija i manipulacija. Neka kotarska, gradska i druga poduzeća, koja se bave
eksploatacijom, drže zaposleno čak i penzionere, koje će potreba otpasti, čim šumarije
preuzmu eksploataciju šuma u svoju nadležnost. Na ovom mjestu teško je, a
nema ni potrebe dokazivati, koliko će iznositi novčano sniženje troškova. Međutim
sigurno je jedno, da će se broj osoblja moći znatno smanjiti, a kvalitet osoblja poboljšati
i konačno troškovi proizvodnje sniziti.


7. Konačno ćemo razmotriti još i situaciju u uredima šumarija i manipulacija-
Svima nama je poznato, da danas postoje uredi šumarija, gdje se nalaze upravitelj,
knjigovođa, blagajnik, evidentičar, admini strati vac za vođenje urudžbenog zapisnika,
za socijalno osiguranje, čistačica, kočijaš, a vjerojatno još kakva pomoćna sila, Dakle
najmanje 8 namještenika. Situacija kod uprave manipulacija je slična, te se može
uzeti kao sigurno, da one imaju prosječno zaposlenih 6 namještenika. Ako na području
šumarije rade samo dva druga poduzeća bilo kotarskog, gradskog ili sličnog
značaja i ona zaposluju prosječno po 3 namještenika ili ukupno 6. Prema tomu administrativnog
osoblja zaposlenog danas na teritoriju jedne šumarije broj se kreće oko
8 + 6 + 6 = 20 lica. Kvalitet toga osoblja poznat je, jer nijedno od ovih poduzeća
nema lOO^/o kvalitativno osoblje. Spajanjem odnosno prenošenjem eksploatacije šuma
u nadležnost šumarije od ovih 20 namještenika može se vrlo lako izvršiti izbor takav,
da će šumarija za 10 najboljih namještenika moći savršenije obavljati poslove u
eksploataciji šuma, a društvena zajednica uštediti oko 10 radnih mjesta. Taj se
trošak već može i obračunati, te dobiti jasniju sliku o visini sniženja troškova proizvodnje.
Ovom prilikom moramo imati u vidu i one uštede, koje će nastati potrebom
manjeg prostora za uredske i stambene prostorije, jer će mjesto ranijih četiri ureda